juli 2, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Nätkärlek istället för hat?

 • 2019-02-14 10:30
 • Redaktionen

Alla hjärtans dag i all ära, men näthatare som söker uppmärksamhet tycks inte bry sig nämnvärt om budskapet. Förutom att belysa den högst aktuella företeelsen näthat mot företagare syftar Aktiebladets artikelserie i ämnet till att istället uppmana till nätkärlek och att se värdet i svenskt entreprenörskap. Det behövs nämligen mer än någonsin.

Forskare och psykologer har intresserat sig allt mer för ämnet näthat under senare år, samtidigt som företeelsen fortsatt att växa i omfattning. Dessa experter har framförallt inriktat sig på näthatarna som grupp och vad som driver dem. Man försöker förstå handlingarna eftersom beteendet många gånger får förödande konsekvenser för den som drabbas. Detta oavsett om det handlar om privatpersoner, företagare eller offentliga personer. Målet är givetvis att hitta effektiva sätt att minska själva företeelsen näthat, och därmed antalet drabbade i framtiden.

Ett av de största problemen i det här sammanhanget är dock att polisens resurser och förmåga att ställa näthatare till svars juridiskt tycks otillräckliga, enligt många till och med obefintliga. Kan detta vara en anledning till att många så kallade nättroll inriktar sig på destruktivt hat och trakasserier snarare än någonting positivt i sin iver att få uppmärksamhet och uppnå någon slags känsla av makt? Nättrollen ser ofta sina förehavanden på internet som ett spel, enligt en tidigare intervju med psykolog i denna artikelserie. Är det då mer spännande att hata, förfölja och förstöra, om än anonymt och med minimal risk att ställas till svars? Det är bara en tanke.

I den just nu aktuella serien Trolljägarna (TV3) hjälper programledarna Robert Aschberg och Frida Boisen personer som utsatts för näthat och förföljelse av olika slag, genom att spåra upp personerna bakom trakasserierna och sedan ställa dem till svars. Många gånger har detta en avskräckande effekt hos nättrollen, och några av dem ber till och med den som drabbats om ursäkt. Det här gör Trolljägarna till ett viktigt program. Dock uppmärksammar man även här det faktum att de allra flesta av de polisanmälningar som görs av de drabbade lämnas utan åtgärd, trots uppenbara bevis.

I denna veckas avsnitt av Trolljägarna frågade programledarna därför en kriminalinspektör på polisens IT-brottscentrum om vilka förändringar som krävs i polisens arbete för att de som drabbats av nättrollen ska få någon slags upprättelse. Inte minst då flera av dem slutat polisanmäla, då de upplever det som meningslöst. Kriminalinspektör Lena Larsson medger i inslaget att polisen långt ifrån hinner med att utreda allt som anmäls, men också att IT-kompetens inom polisen är en brist. Vidare berättar hon att polisens nationella IT-brottscentrum ska följas upp med regionala centrum, som då ska bli självförsörjande inom IT-kompetens.

”Både polis- och civilpersonal anställs till det här. Det kommer att vända och bli bättre om något år, och då kommer även uppklarningsprocenten bli högre”, säger Lena Larsson i inslaget.

Men vad gör vi under tiden? Frågan ställs såväl till allmänheten som till myndigheter, forskningen, psykiatrin och politiker. Hur ska vi få denna förödande trend att börja vända medan forskning pågår och polisens IT-kompetens höjs? Vissa lagar har skärpts, behövs fler åtgärder?

Om vi återgår till den psykologiska aspekten har studier visat att graden av psykiatriska svårigheter hos den som näthatar ökar med graden av trakasserier. Ju grövre hat och förföljelse man ägnar sig åt, desto sämre mår man alltså (Källa: Ybarra & Mitchell, 2007). Det här innebär i förlängningen att alla i vårt samhälle förlorar på näthat. Inte bara privatpersoner, företagare och andra utsatta, utan även nättrollen själva. Med detta sagt, hur kan vi tillsammans få näthataren att pröva nätkärlek istället?

En befogad fråga på alla hjärtans dag, eller?

Text: Mats Holmström     

 
ads

Tips