april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Negativa räntor här för att stanna?

Flera länder har numera negativa räntor, däribland Sverige. FED lät bli att höja räntan under onsdagskvällen. Det som för bara några år sedan sågs som otänkbart börjar nu ses som en norm. Är negativa räntor här för att stanna?

 

När Riksbanken sänkte räntan till minus haglade kritiken. De flesta trodde dock då att det bara skulle bli temporärt. Att allt fler börjar nu acceptera minusränta som ett fenomen och just det är anledningen till att minusräntorna inte förblir långvariga. Inte den här gången i alla fall. För det är precis det som centralbankerna vill och behöver, en tilltro till deras penningpolitik.

Kvantitativa lättnader och andra typer av tillgångsköp fungerade inte eftersom det ansågs vara sista vapnet. Räntan är ju det centralbanksvapen som har varit mest effektivt historiskt eftersom sänkt ränta bortsett från riktiga helikopterpengar har spridit ut stimulanserna bredast. Kvantitativa lättnader kan jämföras med helikopterpengar som bara landar på bankernas- och de finansiella institutionernas tak. Med minusräntor i flera länder kommer marknaden att tvingas ompröva sin skepsis. Det borde för övrigt även vara positivt för aktiemarknaden och likaså andra tillgångspriser.


Därför är sannolikheten stor
, trots Kinaoron mm., att tillväxten och optimismen kommer tillbaka under en period om några år, även om det mer eller mindre kommer att innebära en förskjutning av överutbuds- och överskuldsättningsproblemet. Den penningpolitiken som bedrivs nu är nödvändig för att upprätthåla balansen i nuvarande valutasystemet, så som det är uppbyggt. Dessvärre är överutbud och överskuldsättning en given slutdestination och det beror inte på centralbankernas politik utan en kombination av hur valuta- och finansystemet är uppbyggt. Man ska dock inte underskatta hur länge centralbankerna kan sparka burken framför sig utan att plocka upp den. Från nuvarande läge går det definitivt att få upp inflationen, räntorna till plus även i Sverige och Schweiz. Sannolikt är Riksbankens reporänta positiv innan utgången av 2017.


Negativa räntor
är förmodligen inte här för att stanna på medellång sikt (2-4 år). Om 5-10 år, efter att nuvarande konjunkturcykel har avslutats, kan de dock bli norm. Då med negativa insättningsräntor även för privatpersoner.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads