januari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Nilsson Special Vehicle – levererade 35 fordon 3:e kvartalet

 • november 08, 2019
 • Redaktionen

First North-listade Nilsson Special Vehicles hade en nettoomsättning på 38 miljoner kronor (42,8) under det tredje kvartalet 2019. Ebitda-resultatet uppgick till -1,2 miljoner kronor (-1,3).

Antalet levererade bilar under det gångna kvartalet uppgick till 35 fordon (44), fördelat på 11 ambulanser (17), 20 begravningsfordon (12) och 4 övriga fordon (15).

“Nämnas kan att vi har levererat fler förlängda bilar under kvartal tre jämfört med motsvarande period förra året. Volymminskningen för övriga fordon beror på att distriktsveterinärbilarna nu är färdiglevererade”, heter det.

 
ads

Tips