mars 22, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Nu byggs det fler hyresrätter än bostadsrätter

 • mars 10, 2018
 • Redaktionen

Under många år har byggföretagen nästan uteslutande byggt bostadsrätter, men nu har det vänt.

För första gången på nästan ett årtionde byggs det nu fler hyresrätter än bostadsrätter i Stockholm. Den senaste statistiken visar att det under innevarande år kommer att byggas 4200 hyresrättslägenheter i Stockholm, att jämföras mot 3300 bostadsrättslägenheter. Totalt sett 7500 lägenheter, vilket inte förslår att möta den efterfrågan som finns. Det är emellertid värt att notera att det var nio år sedan det byggdes fler hyresrätter än bostadsrätter i den svenska huvudstaden.

Rekordhögt byggande

Det stämmer faktiskt. Den statistik som visar att det i år kommer att byggas fler hyresrätter än bostadsrätter visar även att det sker saker på den svenska byggmarknaden. Det är en hög aktivitet. Under många år har intresset för att bygga hyresrätter, främst kommunala, varit lågt prioriterat.

Byggstatistiken visar emellertid att årets produktion av hyresrätter nästan har fördubblats sedan föregående mandatperiod. Under denna påbörjades byggstarter för 1580 hyresrätter varje år. Årets ökning kommer att vara en ökning med 265 procent jämfört med tidigare år. Många av de hyresrättslägenheter som nu byggs är emellertid studentlägenheter i Stockholm, vilket skruvar upp hyresrättstalen.

 
ads

Tips