januari 28, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Nu häver Stockholms stad avtalet med Oscar Properties

 • november 29, 2019
 • Redaktionen

Oscar Properties meddelar att Stockholms stad häver avtalet avseende projektet Gasklockan.

Stockholms stad är införstådd med att det återstår miljöåtgärder på fastigheten som medför att affären inte kan slutföras, heter det.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Oscar Properties har med alla medel försökt komma till en konstruktiv dialog med staden men konstaterar att bolaget nu istället får ägna tid åt de rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden på grund av den skada som Oscar Properties drabbas av i och med detta”, skriver Oscar Properties.

Källa: Direkt/VA

 
ads

Tips