januari 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Nya skatter och regler 2014

 • januari 16, 2014
 • Redaktionen
Ändrade lagar och regler för 2014

 

PPM Från och med 20 februari kommer det inte längre att vara möjligt att logga in på Pensionsmyndigheten för att byta fonder i PPM med PIN-kod. Det kommer istället att krävas e-legitimation eller mobilt BankID för att logga in och byta fonder. Har man ingen möjlighet att själv logga in och byta fonder så får man fylla i en blankett för fondbyte och skicka in till Pensionsmyndigheten. 

Denna förändring kommer att medföra att många bolag som sålt fondförvaltningstjänst av PPM inte längre kommer att kunna byta fonder. Därför är vår uppmaning till dig som anlitar något företag för att förvalta PPM att avsluta det alternativt kontrollera om förvaltningen sker i någon av förvaltarens egen fond, en så kallad fond i fond lösning. I annat fall finns risken att du betalar förvaltningskostnad i onödan. 

 

På pensionsmyndigheten kan du läsa mer om förändringen för fondbyten i PPM

 

Jobbskatteavdraget utökas och innebär en skattelättnad med upp till cirka 4 0000 kr per år. 

 

Sänkt skatt för pensionärer Alla som fyllt 65 år vid årets ingång och betalar inkomstskatt får en skattesänkning. Effekten blir för de flesta pensionärer en nettoinkomstökning på mellan 1 200 kr till 1 400 kr. 

 

Sänkt särskild inkomstskatt för bosatta utomlands (SINK) Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta med skattepliktiga inkomster (ej sjöinkomst) sänks med 5 procentenheter till 20 procent.  

 

Invandring Barn som föds i utlandet av en kvinna som är folkbokförd i Sverige, ska i fortsättningen inte folkbokföras vid födelsen. I stället ska dessa barn folkbokföras först om och när de flyttar in till Sverige från utlandet.  

Kravet på att en person född i utlandet måste ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för att kunna bli folkbokförd blir tydligare i lagtexten.

 

Höjd skatt på alkohol Punktskatten på öl, vin, andra jästa drycker och mellanklassprodukter höjs med ca 7 procent och på sprit med 1 procent. 

 

 

Ändrade lagar och regler för företagare 2014

 

 

Ändring i 3:12 Från årsskiftet gäller nya regler för cirka en sjundedel av alla ägare i Aktiebolag. För de flesta blir det ingen skillnad men för en sjundedel blir det skattelättnader genom bättre möjlighet för delägare i större fåmansbolag att omvandla högt beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster. Rent konkret handlar det om att man höjer det lönebaserade utrymmet från 25 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} till 50 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i ett intervall upp till 60 inkomstbasbelopp. För att läsa mer ingående om vad som gäller så hänvisar vi till Skatteverket – regler fåmansbolag

 

Nedsättning av arbetsgivaravgift För att stimulera fler investeringar i forskning och utveckling kan företag nu får göra avdrrag med 10 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av avgiftsunderlaget vid beräkning av arbetsgivaravgiften för personer som arbetar med forsning och utveckling. Maximalt avdrag är 230 000 kr per koncern per månad.

 

Nedsättning av egenavgifter Egenavgifterna minskas genom att man höjer avdraget till 7,5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} från 5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} vid beräkning av egenavgifterna. Det maximala avdragsbeloppet höjs med 5000 kr till 15 000 kr. Begränsningsregeln som gäller avdrag för egenavgifter för delägare i handelsbolag och personer som tillsammans driver näringsverksamhet tas bort.

Ändrad deklarationstidpunkt för moms för egenföretagare 

Det blir möjligt att redovisa moms för ett beskattningsår i samband med inkomstdeklarationen för de företag som inte handlar med andra EU-länder. Tidpunkten för att lämna inkomst- och momsdeklarationerna samordnas. Syftet är att göra det lättare för egenföretagaren att redovisa skatt.

 

Nedsättning av sociala avgifter för unga För att gynna anställningar av unga tar man bort sociala avgifter för ungdomar som vid årets ingång inte har fyllt 23 år. Man behöver bara betala pensionsavgiften på 10,21 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. För personer som fyllt 25 år vid årets ingång tas nedsättningen av sociala avgifter bort  

Torg och marknadshandel Näringsidkare som bedriver torg och marknadshandel måste använda kassaregister. Det grundläggande kravet är all försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning eller med kontokort ska registreras i ett kassaregister. 

 

Observera att detta inte är alla ändringar av lagar och regler som ändras per 1 januari 2014 utan endast ett urval av de vi anser vara viktigast och som berör majoriteten av våra läsare.

Föra att få bra koll på vad som gäller skatter och avdragsmöjligheter rekommenderar vi Avdragslexkon för både privatpersoner och företag

 
ads

Tips