september 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Omfattande översvämningar i USA – Priserna på grödor rusar

 • maj 29, 2019
 • Redaktionen

Priset på majs, sojabönor, vete och andra jordbruksprodukter som odlas i den amerikanska mellanvästern steg brant på onsdagen efter att omfattningen av de stora översvämningarna klarnat.

Hittills i maj månad har priserna på de amerikanska grödorna majs, sojabönor, vete och havre stigit med runt 20 procent, efter att kontrakten för de olika sädesslagen stegrat med 3-4 procent i den nattliga handeln på Chicagos lantbruksbörs.

Enligt en rapport från Amerikanska jordbruksdepartementet har de amerikanska bönderna bara kunnat odla runt 49 procent av normal majsproduktion. I vissa områden, särskilt i Illinois, är fuktnivån i marken så hög att marken blivit obrukbar. Fukten har uppmätts till nivåer som motsvarar den 99 percentilen, en statistiskt synnerligen ovanlig incident. Här har bönderna bara kunnat odla upp 24 procent av markerna avsedda för majs och blott 11 procent av sojanbönsarealerna.

Översvämningarna i mellanvästern, som är hjärtat i det amerikanska lantbruket, har stört tillväxten sedan i mars. Särskilt områden längs floden Missouri har drabbats i delstaterna Nebraska, South Dakota, Iowa, Kansas och Missouri. Även Mississippi-floden har svämmat över stora arealer efter en ovanligt snörik vinter.

Omväxlingar till högtryck under våren har därefter drivit på vattenflöden till floderna, då de stora snömängderna på kort tid smält i häftiga väderomslag. Flöden mot regionens vattenkällor har också drivits på av att marken innan väderomslaget varit frusen, vilket tagit ned markens förmåga att absorbera smältvatten jämfört med vanliga år.

Den senaste tolvmånadersperioden har varit den blötaste i amerikansk statistikhistoria, som sträcker sig tillbaka till 1895, enligt amerikanska klimat- och väderinstitutet NOAA.

Klart är att en klimatväxling har skett och att temperaturen drivits upp. Detta påverkar atmosfärens förmåga att binda, bära och slutligen släppa nederbörd, enligt forskare på Notre Dame-universitetet. Den nya analysmodellen Hybrid-delta-nedskalning – som tar hjälp av klimatdata från globalt etablerade modeller och kombinerar dessa med lokal data – förutspår att risken för så kallade hundraårsflöden (extremscenarion som inträffar i snitt vart hundrade år) kommer ha ökat med 30 procent mellan år 2000 och 2100.

Andra delar av landet har de senaste åren drabbats av ovanligt svår torka, som bland annat lett till historisk svåra skogsbränder i Kalifornien.

Källa: Direkt

 
ads

Tips