juli 4, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Omstrukturering gör PEAB intressant

 • 2013-08-21 10:33
 • Redaktionen

PEAB B (37,30) rapporterade Q2 igår och bolaget tog engångskostnader på totalt –920 Mkr under kvartalet vilket gav ett mycket svagt resultat för kvartalet. Kostnaderna avser bland annat omstrukturering och även kostnader för färdigställda och nära färdigställda projekt samt värdejustering på fastigheter.

Omstruktureringen kommer ge besparing på 350 Mkr från 2014 och vi bedömer att prognosjusteringar för 2014 kommer höja aktiekursen framöver. Även SHB, SEB och Carnegie är positiva till aktien i analyser av Q2. Köp in aktien runt 37,00 kr och sätt första målkurs runt 39,50 kr och stop loss under 36,00 kr.

 
ads

Tips