oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Omstruktureringsarbete – Future gaming släpper kvartalsrapport

 • augusti 22, 2019
 • Redaktionen

Future Gaming Group International AB är moderbolaget och gruppens affärsidé går ut på att investera i och utveckla tjänster inom onlinespel och lead generation.

Det andra kvartalet och början på det tredje kvartalet har kännetecknats av ett omstruktureringsarbete inom Future Gaming Group.

Future gaming vd Alexander Pettersson  kommenterar rapporten:

Det negativa utfallet för dessa verksamheter är självklart en besvikelse. Samtidigt har vi dock med
avvecklingen av dem renodlat koncernen till att fokusera på vårt kärnområde inom lead generation, där vi marknadsför andra spelbolag mot prestationsbaserade ersättningar. Det är här vi har vår spetskompetens och vårt kärninnehav Phase One har varit mycket lönsamt från start.

april – juni 2019 *
• Periodens nettoomsättning uppgick till 5,2 MSEK (9,1 MSEK)
• EBITDA uppgick till 2,1 MSEK (2,8 MSEK)
• EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 2,1 MSEK (3,7 MSEK)
• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 40 % (41 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,8 MSEK (2,5 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -44,0 MSEK (-0,3 MSEK) **
• Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,00 SEK)
• Resultat per aktie avvecklade verksamheter, före och efter utspädning: -0,05 SEK (0,00 SEK)

 
ads

Tips