januari 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Senaste Nytt
 • >
 • Omvärlden förändras och klimatkris råder – entreprenörskapet gryr i en ny tid 2020

Omvärlden förändras och klimatkris råder – entreprenörskapet gryr i en ny tid 2020

 • januari 10, 2020
 • Redaktionen

Mänskligheten runt om i världen har efter Berlinmurens fall 1989 sett en ökad globalisering och digitalisering, som idag 2020, direkt påverkas av klimatkrisen. Dessa tre omvärldsfaktorer tillsammans påverkar allas vår lokala vardag världen runt, idag och imorgon.

Ordet ”kris” på kinesiska betyder en allvarlig situation och en möjlighet. För att lösa klimatkrisen som är vår tids helt avgörande utmaning växer behovet av entreprenörskap, mod och kommunikation. Hållbarhetsinsikten bland människor växer sig allt starkare och kan delas in i fem olika perspektiv, ekonomiskt, ekologiskt, socialt, tekniskt och medialt.

De yngre generationerna i Sverige och runt om i världen väcker i snabb takt upp ett ökat klimatfokus som påverkar allt fler företagsledningar, affärsstrategier likväl offentliga aktörer. Mänskligheten står inför ett tidevarv med ett behov av en global samverkan för att hantera klimatkrisen och det är bråttom, vilket flera forskningsrapporter återkommande påvisar. Förmågan att förändra och utveckla nya hållbara tjänster, produkter och tankemönster blir viktiga framtidsfaktorer, vilka direkt påverkar den globala tillväxten, ekonomin och livssituationer för människor i alla generationer och kulturer runt om i världen.

Arbetet med att rädda vårt klimat brådskar som sagt men allt fler entreprenörer och företag engagerar sig också i samhällsutvecklingen, individer som många gånger kämpar i det tysta och i motvind men vilkas idéer och utveckling blir avgörande för kommande generationer. Driv och kunskap finns hos alla generationer men äldre människor besitter i vissa sammanhang en livserfarenhet och nyckelkompetens som yngre saknar. Kunskapen man lär sig ”i skolbänken” behöver kopplas till arbetslivserfarenhet, nätverk och förmågan att bedöma komplexa situationer, lösa utmaningar och känslan för vad som bör prioriteras. Den typen av kunnande kommer att få en allt större betydelse under 2020-talet.

Sociala medier har växt enormt under de senaste trettio årens globalisering och digitalisering, men likväl som framtiden förutsätter ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och tekniskt hållbarhetstänkande behövs även ett hållbart journalistiskt perspektiv på affärsutveckling och rapportering, baserat på fakta och källgranskning.

Sammanfattningsvis förutses att entreprenörskap, nytänkande, mod, ledarskap och kommunikation, tillsammans med livserfarenhet blir avgörande framgångsfaktorer under 2020-talet.

Författare: Anders Blomkvist

 
ads

Tips