augusti 25, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

One foot at a time- omsättningen stiger

 • januari 31, 2019
 • Redaktionen

Satsningen utanför Norden har gett resultat.

Footway är en renodlad skobutik på nätet som grundade 2010 Sara Wimmercranz, Daniel Mühlbach, Louise Liljedahl och Sten Dahlstrand.

Nu redovisar Footway kraftigt ökad omsättning sista kvartalet. Dessutom ökar vinsten.

“Vår fortsatta satsning utanför Norden har givit resultat.” säger Daniel Mühlbach, Footways vd om bokslutet.

“Tillväxten på dessa marknader visar att det finns bra potential för oss att fortsätta expandera. Genom vårt fortsatta arbete med automatisering, AI och crowdsourcing kan expansionen ske på ett effektivt sätt med fokus på kundnöjdhet.“

Omsättningen uppgick till 264,3 miljoner kronor, en ökning med 72 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 12,9 miljoner kronor (9,6), med en rörelsemarginal på 4,9 procent (6,2).

Ebitda-resultat blev 14,6 miljoner kronor (11,9), med en ebitda-marginal på 5,5 procent (7,7).

Resultatet före skatt var 10,4 miljoner kronor (8,4).

Resultatet efter skatt blev 7,9 miljoner kronor.

 
ads

Tips