februari 16, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Originell investering i nischad snabbväxare

 • november 12, 2016
 • Redaktionen

Originalbagarn är Sveriges största renodlade EMV-bageri och bolaget förbereder sig på en notering. Genom att baka bröd åt stora kunder som säljer brödet under egna varumärken fyller Originalbagarn ett tomrum på den svenska marknaden för industribakat bröd. Kunderna efterfrågar i allt större omfattning möjligheten att sälja bröd under sitt namn eller sina varumärken. Allt talar för att trenden fortsätter och att vi kommer se en kraftig tillväxt under de närmaste åren.

ads

I England består uppemot 40 procent av brödmarknaden av EMV-produkter. I Sverige är den siffran så låg som 3-4 procent. Marknaden omfattar över 8 miljarder kronor årligen och består i huvudsak av de stora jättarna som kör ut bröd till butikerna och sköter hyllorna i butikerna. Samtidigt är EMV-marknaden i Sverige välutvecklad inom många andra segment och ligger på 25 procent inom övriga livsmedel. Vi kan således räkna med en kraftig förändring på brödmarknaden som Originalbagarn har positionerat sig optimalt för. EMV-marknaden för industribakat förpackat bröd borde om några år kunna uppgå till 2 miljarder kronor.

Originalbagarn bildades genom ett övertagande av konkursboet för Lockarps Bageri/Växjöbagarn för två år sedan. Affärsidén för att skapa lönsamhet var att leverera industribakat bröd på beställning till livsmedelskedjor och grossister (EMV – Egna Märkes Varor). Affärsidén har fungerat och Originalbagarn växer snabbt.


Originalbagarn är den största
renodlade aktören på marknaden och lyckas man med tillväxtplanerna, borde man kunna ta 25-50{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av EMV-marknaden, vilket skulle innebära en fem-tiodubbling av årets förväntade omsättning.


I våras förvärvade bolaget Nynäsbageriet i syfte att bli en större aktör och samtidigt skapa synergivinster. Originalbagarn var inte noterad vid det tillfället men bolaget har kommunicerat planer på en marknadsnotering vilket räckte för att kunna genomföra förvärvet med hjälp av egna aktier. Bolaget har en notering på NGM Nordic MTF i sikte.

Förvärvet av Nynäsbageriet är intressant ur flera synvinklar. För det första visar förvärvet hur ett marknadsledande bolag kan växa snabbt via förvärv. Förvärvet adderar 45 procent i omsättning för 2016 och innebär potentiella synergivinster på 4-6 miljoner kronor. För att kunna ta den andel av marknaden som det finns möjlighet till, kommer man behöva växa både organiskt och via förvärv. Den planerade noteringen underlättar förvärv.

Bolagets marknad utgörs av livsmedelskedjor som ICA, Lidl, Coop, Hemköp, Citygross m.fl. men även restaurang- och storköpsspecialister. Originalbagarn har redan flera av de största aktörerna som kunder. Utöver att ge bolaget en kvalitetsstämpel utgör de befintliga kunderna även en tillväxtmöjlighet. De flesta butiker och kedjor erbjuder ett brett sortiment av brödprodukter och det finns möjlighet att utöka sortimentet av egna varumärken.

Nya avtal innebär stora omsättningsökningar. Ett enstaka EMV bröd kan ge en årlig omsättningsökning på över 20 procent, räknat med dagens omsättning för Originalbagarn.

Det räcker med några nya avtal varje år under de närmaste två-tre åren för att ge bolaget en tillväxt som slår de flesta noterade bolag. Håller bolaget tidigare tempo kan vi räkna med att man regelbundet presenterar nya och större avtal. Det talar för att aktien relativt snabbt kan bli populär bland investerarna när noteringen har skett.

Originalbagarn är klart störst bland renodlade EMV-bagerier. Bolaget är förstås inte ensamt på marknaden men konkurrensen kommer från antingen små bagerier, bagerier med blandad verksamhet eller stora bagerier med egna varumärken. De större aktörerna som har egna varumärken är inte lika väl positionerade för att attrahera EMV-kunder. Det finns alltid en intressekonflikt som ger renodlade aktörer en viss fördel i kampen om kunderna. Livsmedelskedjorna försöker förstås efterlikna smaken i de populära bröden och en tillväxt för EMV-bröd hotar de ledande aktörerna med egna varumärken.

Överlag kan man se en röd tråd i bolaget som handlar om att förenkla affärsprocesser.  Utöver att vara en attraktiv partner tack vare renodlingen, tillämpar bolaget en öppenhetsprincip gentemot sina kunder som uppenbarligen har varit uppskattad. Bolaget offererar kunden detaljerade kalkyler där alla kostnader redovisas. Bolaget har som mål att aldrig komma under 10 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i vinstmarginal. Att bolaget har landat många affärer och vuxit snabbt med öppenhetsprincipen kan tolkas som att marknaden accepterar Originalbagarns marginal. Det minskar risken för att kunderna kommer att försöka förhandla fram bättre villkor och ger en större långsiktig trygghet till bolaget. En annan affärsprocess som bolaget har lyckats med och som ger en stor konkurrensfördel prismässigt är att man inte leverarar bröd till kunderna. Istället hämtar kunder brödet från bagerierna och sköter själva sin distribution. Det reducerar även risken för Originalbagarn som inte behöver bekymra sig om returernas effekt på resultatet. Optimeringen som lyser igenom bolagets affärsprocess talar för en lätthanterlig tillväxt.
Innan sammanslagningen omsatte Originalbagarn (inkl. Nynäsbageriet) 76 miljoner kronor (2015). Resultatet före avskrivningar landade på 3 miljoner kronor totalt för båda bolagen. Omsättningen bör under 2016 hamna på 80,5 MSEK med ett resultat före avskrivning på 1 MSEK. Under 2017, utan nya förvärv borde omsättningen om utvecklingen fortsätter enligt planerad takt öka till 122,5 MSEK med ett resultat före avskrivning på ca 9,3 MSEK.
Till värderingen på 62 MSEK (pre-money) värderas bolaget till 0,77 gånger årets förväntade omsättning. Det är en låg värdering även om Originalbagarn bara realiserar delar av den potential som finns. Kan bolaget i de två första kvartalsrapporterna som noterat bolag visa på en fortsatt hög tillväxt samtidigt som synergieffekterna blir uppenbara, kan vi räkna med en uppvärdering.
Originalbagarn utgör en potentiellt mycket intressant investering. Man väcker en stagnerad bransch som står inför en förändring. Bolaget kan bli ett stabilt utdelningsbolag och verkar inom en bransch med stabil efterfrågan där bolaget leder en omvandling som kan gå snabbt och resultera i snabb tillväxt.
I dagsläget har Originalbagarn kapacitet att tillverka för 400 MSEK på årsbasis utan ytterligare förvärv eller investeringar i ny produktionskapacitet. Bolaget kan således relativt enkelt växa snabbt i flera år. Med tanke på hur outvecklad den svenska EMV-marknaden är inom bröd, borde vägen till den omsättningen kunna vara förhållandevis rak, i synnerhet tack vare redan etablerade relationer till flera av de potentiellt största kunderna.
Just nu pågår en nyemission som ska bringa in 5,6 MSEK till bolaget. Emissionens främsta uppgift är att uppnå tillräcklig ägarspridning för att uppfylla kraven för notering genom att nå tillräcklig ägarspridning.
Aktieägarna kan få belöning på flera olika sätt. En hög tillväxt i bolaget bör återspegla sig i kursutvecklingen när bolaget noteras. En rimlig värdering på bolaget ligger på 1,5 gånger omsättningen om man kan visa för marknaden att man kan visa ett flöde av nya affärer och realisera potentiella synergieffekter. P/E-talet bör ligga runt 15-20 när synergierna har fått full effekt. Bolagsvärdet i emissionen är lågt, vilket är rimligt med tanke på att bolaget fortfarande är onoterat. Bolagsvärdet på 62 MSEK pre-money till emissionskursen 3,60 kronor borde kunna dubblas inom loppet av 12 månader, när bolaget har noterats och presenterat några nya affärer samt visat att de potentiella synergieffekterna har landat i resultaträkningen.
Mer om bolaget kan läsas på hemsidan där memorandum presenteras under dagen.

 

 
ads

Tips