Staden färdigställde arbetet med att rensa marken för det nya bostadshuset i december. Nu har Oscar Properties en månad på sig att lämna in betalningen för marken. Missar man tidsfristen kan kostnaden för företaget landa på 675 miljoner kronor.

“Om de inte har något bygglov när den 3 juni kommer, då kommer staden ta betalt för maximalt möjliga byggarea vilket är 45 100 kvadratmeter. Totalt blir det 675 miljoner kronor”, säger Staffan Lorentz, ansvarig för Norra Djurgårdsstaden vid Stockholms stad.

Samtidigt som betalningen för marken väntar saknar Oscar Properties 450 miljoner kronor. Bolaget har i årsrapporten 2018 angett att den fortsatta verksamheten är beroende av en förlängning av obligationslån som förfaller i september eller annan form av finansiering.

Bolagets marknadschef hänvisar till årsrapporten när SVT söker en kommentar om Gasklockan.

“Information om Gasklockan står redovisat i vår årsredovisning och i dagsläget så har vi inte mer information”, sade marknadschefen Krister Karjalainen.

Oscar Properties aktie har i samband med de ökade bolagsproblemen och den problematiska likviditeten fallit nästan 80 procent sedan årsskiftet, och problemen verkar genomsyra både dotter och moderbolag inom koncernen.

Ett av bostadsutvecklarens dotterbolag, Uppfinnaren 1 tvingas till exempelvis göra en nedskrivning av en reservfordran om 260 miljoner kronor.

“Nedskrivning på reversfordran med 260 miljoner kronor har skett och beror på att tidpunkten avseende projektets fullgörande har flyttats framåt i tiden beroende på att processen för att erhålla erforderliga tillstånd är omfattande och osäkerhet kring fordrans värde ökat”, heter det i årsredovisningen från dotterbolaget.

Dotterbolaget har köpt fem villafastigheter för sammanlagt 170 miljoner kronor nära platsen där en ny motorvägsbro ska byggas över Skurusundet i Nacka.

Detta dotterbolag till Oscar Properties har en obligation om 175 miljoner kronor som handlas på First North.

Dotterbolaget i fråga hade omkring 90.000 kronor i kassan vid årsskiftet. Revisorerna påpekar i årsredovisningen att Uppfinnaren 1:s “fortsatta verksamhet är beroende av tillskott från ägarna” och därmed en förlängning av Oscar Properties obligation som förfaller i september i år, eller att annan form av finansiering erhålles. Detta är i linje med budskapet i Oscar Properties årsredovisning.