januari 27, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Oscar Properties – frånfaller villkoret om acceptansgrad

 • november 26, 2019
 • Redaktionen

Bostadsutvecklaren Oscar Properties, meddelar att enligt en preliminär sammanräkning har cirka 50 procent av antalet preferensaktier i bolaget och cirka 60 procent av antalet preferensaktier av serie B accepterat bolagets utbyteserbjudande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Baserat på acceptansgraden har styrelsen beslutat att frångå det tidigare villkoret om att minst 70 procent av preferensaktierna anmäls och därmed genomföra utbyteserbjudandet trots detta. Därmed är även villkoren att genomföra företrädesemissionen uppfyllda, skriver bolaget.

Man har även för avsikt att förlänga acceptfristen för erbjudandet, då man fått indikationer om att preferensaktieinnehavare inte hunnit acceptera erbjudandet, vilket lett styrelsen till att förlänga erbjudandet till och med den 2 december.

Det slutgiltiga utfallet av utbyteserbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 3 december.

Den företrädesemissionen om 249 miljoner kronor som bolaget vill genomföra är villkorad av att utbyteserbjudandet genomförs.

Källa: Direkt/VA

 
ads

Tips