March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Ovanligt kort sträcka till marknaden i framtidsbolag

VibroSense Dynamics är ett intressant bolag på väg till Aktietorget. Bolaget vill reducera lidandet för miljoner människor världen över och har en ovanligt kort väg till marknaden.

VibroSense grundades 2005 och har tidigare utvecklat ett CE-märkt handinstrument som idag används för att undersöka känseln i händer och armar, for att diagnosticera nedsatt vibrationskänsel. Instrumentet lanserades år 2007. Bolagets teknik är patenterad.


Nu vill bolaget bredda produkten
och utveckla nästa generations mätinstrument som bygger på multifrekvens vibrametri. Med multifrekvens vibrametri utsatts en fingertopp eller en fotsula för en kontrollerad mekanisk svängning av varierande styrka och frekvens, liknande ett hörseltest. Nästa generation av produkten som bedöms kunna lanseras Q3 2017 ska vara både ett hand- och ett fotinstrument.

Anledningen till att bolaget nu vill utveckla mätinstrumentet till att kunna mäta känseln i fötter är för att applikationssättet är detsamma som på händer. Marknaden är samtidigt mycket större och vägen till marknaden är given. 


Diabetes är en av våra absolut största folksjukdomar
och den är framför allt utspridd i den välbärgade delen av världen. Inom sjukvården tas diabetes på stort allvar. Vid diabetes är risken för känselbortfall i fötter stor vilket kan leda till fotsår och ge upphov till amputering. Det görs årligen 360 000 fotundersökningar i Sverige bland diabetespatienter och bolagets metod, multifrekvens vibrametri är överlägsen befintliga undersökningsmetoder. Även i andra länder undersöks diabetespatienter årligen varför bolagets marknad är global.

Konkurrerande metoder som idag är allmänt accepterade och används inom sjukvården ger en betydligt lägre tillförlitlighet vad gäller mätbarhet och reproducerbarhet jämfört med multifrekvens vibrametri. Det innebär att man kan få olika resultat om undersökningen görs vid olika tillfällen och av olika läkare.

Även om produkten ligger drygt två år bort är vägen till marknaden är för VibroSense relativt rak. Bolaget har en smart marknadsstrategi som är kostnadseffektiv och bäddar för en snabb etablering på marknaden. Bolaget har redan med handinstrumentet visat att det finns förmåga att ta fram produkten och nå marknaden.


Den sammanvägda kombinationen
av potential och risk avgör hur marknaden prissätter bolaget. Där ligger VibroSense mycket bra till. Med tanke på att risken för att bolaget inte ska nå marknaden är relativt liten, kan VibroSense komma att få en premiumvärdering tack vare potentialen.

Med tanke på marknadens storlek, teknikens i viss mån bevisade funktion och personerna bakom bolaget är VibroSense värt att teckna i noteringsemissionen. Aktien kommer under de närmaste två åren att drivas av nyhetsflödet och det allmäna marknadshumöret. Då det mesta talar för gynnsamma studieresultat och positivt nyhetsflöde borde kursutvecklingen bli positiv efter noteringen.

Läs hela analysen av VibroSense Dynamics.

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.