januari 17, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Överproduktion av el talar för låga priser på sikt

 • september 25, 2013
 • Redaktionen

 

Vi har för närvarande en överproduktion av de flesta råvarorna. Även inom elmarknaden ökar produktionen mer än efterfrågan. Under de senaste åren har den svenska temperaturkorrigerade förbrukning förändrats marginellt, samtidigt har produktionen ökat med 17 TWh. Det innebär att det finns ett stort överskott förutom torra år. 

Trots detta påverkas terminspriserna på förändring av kol och gaspriser förutom konjunkturprognoserna. Även om vi i år haft en längre torrperiod och när det hydrologiska läget gått från ett överskott förra hösten till ett underskott på 14 TWh har vi en överproduktion. Om det fortsätter med under normal nederbörd, finns det risk för högre elpriser, men vädret brukar normaliseras. Om underskottet i hydrologin fortsätter kan elpriserna stiga i vinter, men i det längre perspektivet är det troligt med lägre priser.

Sett i ett kortare perspektiv har priserna på spotmarknaden stärkts under de senaste veckorna. Orsaken är att kärnkraften har haft problem med att komma tillbaka på nätet efter de årliga revisionerna dessutom har arbeten på de norska stamnäten begränsat importen till Sverige. Nederbörden har varit under det normala och det hydroligiska läget försämrats något. Arbetet på de norska stamnäten går mot sitt slut och borde förbättra exportmöjligheten till Sverige. De nordiska kärnkraftverken går för närvarande på ett kapacitetsutnyttjande på 61 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Oskarhamn 3 skall komma in under denna vecka och övriga kärnkraftverk skall komma in i oktober förutom O2 som genomgår en större översyn. Under de kommande veckorna när O3 kommit in och importen från Norge normaliseras borde spotpriset falla. Det totala hydrologiska underskottet förväntas bli minus 14 TWh i mitten av oktober. Om det hydrologiska läget försämras ytterligare under resten av året, blir marknaden känslig för en kall vinter eller produktionsstörningar och då kan det bli höga spotpriser.

På grund av den goda tillgången på el är fastprisavtal inte lika intressant som förr om åren då det inte var något överskott. El derivat som vissa banker erbjuder kan vara ett intressant alternativ för de som vill ha en kompensation för ev. prisuppgångar.

Av: Carl-Adam Olander, ELoCOM Analys AB. Carl-Adam är en av Sveriges främsta råvaruexperter och utgivare av tidningen Råvaruvärlden.

 
ads

Tips