januari 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Överraskande styrka kan ge överraskande uppgång

 • november 26, 2016
 • Redaktionen
Börsen har överlevt Brexit och Trump på ett spektakulärt sätt. Med tanke på visad styrka under det senaste halvåret, är frågan relevant. Väntar en spektakulär börsuppgång?

ads

Aktiemarknaden fortsätter att överraska i styrka. Efter den svaga inledningen i början av 2016 har börsen repat sig starkt. Det mest anmärkningsvärda är att marknaden har klarat av de största utmaningarna under året på ett spektakulärt sätt. Det som vanligtvis hade sänkt börsen, har inte lyckats sänka börsen.

Först hade vi Brexit i juni. Britterna röstade på ett alternativ som marknaden var rädd för men som marknaden såg som ett orealistiskt alternativ. När resultatet stod klart, var marknaden i chock vilket återspeglade sig i ett kraftigt börsfall när börsen öppnade efter resultatet. Efter den initiala chocken vid öppningen vände börsen uppåt och efter några dagar var ordningen återställd. Det var ett styrketecken, marknaden skakade av sig ett oväntat och oönskat utfall.

Det amerikanska presidentvalet bjöd på en annan politisk överraskning för några veckor sedan. Donald Trump sågs som ett ännu större hot av marknaden än Brexit. Trumps valseger var ännu mer oväntad än Brexit och marknaden skakade av sig även den nyheten. Ännu snabbare än Brexit.

Marknadens styrka och förmåga att skaka av sig fundamental osäkerhet kan förklaras av ett masspsykologiskt skifte. Tittar vi på vågsekvensen kan vi notera att uppgången sedan 2009 ser ut att ha kommit in i en femte våg, enligt Elliotts vågteori. Elliotts vågteori är ett av de mest träffsäkra sätten att analysera masspsykologiska cykler på finansiella marknader. Snabbt förklarat kan man säga att en lång trend oftast består av fem väldefinierade vågor. Tre vågor upp (1, 3, 5) samt två korrigeringsvågor (2, 4). Om det är korrekt att börsen har gått in i en femte våg, betyder det att den avslutande uppgångsfasen i börscykeln sedan 2009 har inletts.

Vad är en femte våg? Det är framför allt en psykologisk våg. Den tredje vågen bygger i huvudsak på fundamental styrka. Den femte vågen gör det delvis också men den bygger även i mångt och mycket på psykologi. Marknaden tenderar att bli för överoptimistisk i jakt på avkastning och negativa nyheter glöms snabbt bort. Uppgången drivs i stor mån av höjda värderingar i den femte vågen. Börsen under det senaste halvåret passar den beskrivningen ganska väl. Sättet som Brexit och Trump har viftats bort är typiska för en femte våg.

Hur ska man tolka det i praktiken? För det första får man vara medveten om att marknaden viftar bort negativa nyheter och väljer att fokusera på det positiva. Värderingarna kan förväntas öka. Hur länge kan man fråga sig? Den första vågen var ca. två år lång. Den tredje vågen varade lite mindre än fyra år. Beroende på vilket index man tittar på. Den femte vågen kan förväntas ha en längd mellan den första vågens längd och den tredje vågens längd, så mellan två år och knappt fyra år. Då de tunga indexen påbörjade den femte vågen i början av 2016, kan vi förvänta oss att börscykeln toppar någon gång under åren 2018-2019. Räkna därmed med ökad optimism under 2017 och stigande börskurser. Nedgångar är att betrakta som köplägen.

 

 
ads

Tips