Centralbanker varnar – kryptovalutor utfärdade av teknikjättar kan hota konkurrensen

Centralbankernas samarbetsorgan, BIS

Centralbankernas samarbetsorgan, BIS, varnar för att kryptovalutor utfärdade av teknikjättar kan hota konkurrensen, den finansiella stabiliteten och sociala välfärden. Det framgår av ett kortare utdrag från en BIS-rapport, skriver Financial Times.

BIS:s utlåtande kommer veckan efter att Facebook presenterat kryptovalutan Libra som ska lanseras nästa år.

Enligt sociala mediajätten kommer Libra att underlätta pengaöverföringar för de 1,7 miljarder som saknar ett bankkonto.

BIS erkänner i rapporten denna sortens fördelar men bedömer samtidigt att bolagens mer överlägsna tillgång till kunddata kan ha ”negativa ekonomiska och välfärdseffekter”.

Som exempel nämns det att företagen, baserat på data, kan utesluta högriskgrupper från socialt önskvärda försäkringsmarknader. Bolagen kan också prisdiskriminera genom att räkna ut den maximala räntan en låntagare är villig att betala för ett lån, enligt BIS.

BIS föreställer sig därför en omstöpning av reglerna som ett sätt att hantera de strukturella ändringar som framförs av ”viktiga digitala plattformar”. Under dessa inkluderas e-handelssajter och sociala nätverk.

Ninja Casino bestrider domen – Vill ha tillbaka sin licens

Ninja Casino
I måndags återkallade Spelinspektionen licenserna för Safeent, ett dotterbolag till Global Gaming som driver internetkasinot Ninja Casino. Spellicensen återkallades på grund av allvarliga brister i bolagets verksamhet, bland annat angående spelansvar och penningtvätt. Licensförlusten fick bolaget att rasa 45% på börsen, vilket är förödande för bolaget som redan innan beslutet tappade nära 80% av marknadsvärdet sedan årskiftet.
Safeent har skickat in handlingar till Spelinspektionen och förvaltningsrätten i Linköping där dem överklagar beslutet. Bolaget yrkar bland annat på att beslutet tills vidare inte ska gälla.Spelinspektionen bestrider dock i sitt yttrande att förvaltningsrätten godkänner bolagets ansökan om inhibition. Myndigheten hänvisar till att det finns “motstående intressen” mot ett bifall och nämner bland annat en “mycket stark skyddsaspekt” för bolagets kunder.Spelinspektionen ska yttra sig över överklagandet i sin helhet vid senare tillfälle, men uppger redan nu att “vissa uttalanden i bolagets överklagande” tyder på att bolagets förståelse för aktuella regelverk är “mycket bristfällig”.
Det är väldigt ovanligt att licenser återkallas däremot är det ganska vanligt att csinon självmant lämnar tillbaka licenser och lämnar landet som bland annat LucklandCasino har gjort liksom CherryCasino och flera andra.

Regeringen lägger sig inte i om spelbolag ska finnas i statliga fonder

Den norska jättefonden KLP, som placerar de kommunanställdas pensionspengar, meddelar att spelbolag inte platsar i fonden. ”Vi vill investera i bolag som bidrar till en säkrare och bättre värld för samtliga”, förklarade vd:n Sverre Thornes.Även svenska systerfonden KPA säger nej till spelbolag av etiska skäl medan övriga Folksamgruppen är mer vacklande, skriver TT.
Från regeringshåll kommer man inte att lägga sig i spelbolagens vara eller icke vara i de statliga pensionsfonderna. Samma hållning gäller för de utländska cannabisbolagen, säger Bolund.“Vi har ganska nyligen skärpt lagstiftningen för AP-fonderna. Då har vi utgått just från hållbarhetsperspektivet, att man ska investera på ett föredömligt sätt, så att man upprätthåller och förstärker förtroendet för AP-fonderna hos kunderna – som ju i slutändan är svenska folket” fortsätter Bolund.

Coinify följer skatteverkets uppmaning- ber sina kunder att deklarera sin skatt

Den danska kryptobörsen Coinify uppmanar nu alla sina kunder som ännu inte har deklarerat sin skatt att göra det.

Skatteverket i Danmark har beordrat den danska kryptobörsen Coinify att lämna ut handelshistoriken från användare som är skattepliktiga i Danmark. Det skriver börsen i ett meddelande till sina användare på onsdagen.

Perioden som Skatteverket har begärt ut information från är mellan den 1 januari 2016 till den 31 december 2018.

“Vi informerar dig härmed att din kundinformation har lämnats ut till Skatteverket”, skriver Coinify i meddelandet.

Uppmanar användare att deklarera

Dessutom uppmanar Coinify alla kunder som ännu inte har deklarerat sin skatt att göra det.

Coinify grundades 2014 i Danmark. Förutom sin handelsplattform erbjuder företaget även tjänster till internetbutiker och företag som vill ta emot kryptovalutor som betalning.

10 år bakom lås och bom-Indien vill införa förbud mot kryptovalutor

Kryptovalutor i Indien

Kan sluta med 10-års fängelse

Att spara, sälja eller handla med kryptovalutor i Indien kan kosta dig 10-års fängelse, rapporterar India Todayoch hänvisar till det nya utkastet till propositionen.Det indiska Skatteverket bestämde sig att stödja förbud mot kryptovalutor på grund av den höga risken att de kan användas till penningtvätt.Eftersom strikta lagar angående människor som handlar i kryptovalutor snart ska införas, är det sannolikt att Indien kommer att presentera en egen digital valuta.

”Beslutet att lansera en digital rupie kommer att fattas efter rådgivning med Reserve Bank of India (RBI),” säger en indisk statstjänsteman till India Today.

Allt fler anmäler näthat – men många censurerar sig själva

Svenskarna och internet

Samtidigt som klimatet på sociala medier fortsätter att hårdna har antalet anmälningar av näthat och hot på sociala medier på två år ökat från 25 till 37 procent. Det visar rapporter från Statens medieråd och Internetstiftelsen. Men det fritt härjande näthatet gör också att många inte vågar yttra sig.

I Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet – Valspecial från 2018, framgår att 38 procent av de internetanvändare i Sverige som uttrycker politiska åsikter online har bemötts av näthat för sina åsikter.Fler än hälften av dessa har efter att ha utsatts för hatiska kommentarer avstått från att uttrycka sig igen.– Att man inte vågar yttra sig är ett stort problem för det demokratiska samhället. Det bygger ju på att man ska få uttrycka sig fritt, att vi ska ha en mångfald av röster som ska komma till tals och att beslut fattas utifrån den breda debatten, kommenterar Björn Appelgren, ansvarig för Internetstiftelsens folkbildningssatsningar, i en artikel på Internetstiftelsens hemsida.

Enklare att göra en anmälan

I en färsk rapport av Statens Medieråd framgår samtidigt att 37 procent av Sveriges ungdomar i åldern 15–18 år anmälde någon form av hat på sociala medier under 2018. Detta att jämföras med 2016, då siffran var 25 procent, och 33 procent 2017.

Att användarna upplever att det blivit lättare att anmäla till de olika sociala medierna tros vara en del av orsaken, då 93 procent tyckte att det var ganska enkelt eller mycket enkelt att göra en anmälan. Användare har alltså blivit mer benägna att anmäla, men studiens underlag kan samtidigt inte avgöra om huruvida hat och hot på sociala medier ökar i omfattning.

I rapporten konstaterar man att anmälningar av näthat är ett komplext ämne och fler studier behövs för att skapa klarhet.

”Lätt att ta i för mycket”

En sammanfattning av de studier som gjorts gör det dock tydligt att det allmänna klimatet på internet är hårt. Grundläggande mänskliga beteenden ligger bakom detta. Inte minst bekräftelsebehov och grupptryck, enligt Björn Appelgren.

– Vi faller lätt för grupptryck och vi behöver en närhet till den vi pratar med för att kunna läsa av vad personen menar. Men den digitala miljön skapar en distans mellan människor.

– I jakt på bekräftelse är det därför lätt att ta i lite för mycket. Eftersom grupperna kan bli hur stora som helst påverkas vi också lättare av grupptryck på nätet. Nu blir vi påhejade av hundratals, tusentals människor. Kanske till och med globalt, konstaterar han.

Svenska spelmarknaden är trång – uppköpsvåg kan vänta

Spelinspektionen
Spelregleringen har ökat konkurrensen. 
Spelregleringen i Sverige har medfört en tuffare konkurrens som gör de mindre företagen utsatta och påtvingar konsolidering. Det rapporterar Bloomberg News som varit i kontakt med några av branschföretagens chefer.”Det finns diskussioner och utvärderingar för en potentiell konsolidering. Det är både små företag som kanske känner av konkurrensen på denna tuffa marknad så väl som större företag nyfikna på den svenska marknaden och som vill ha en bit av den”, säger Betssons vd Pontus Lindwall.

Spelregleringen har påverkat bolagens intäkter negativt i år och krympt kundbasen då spelmissbrukare numera kan stänga ute sig själva via tjänsten spelpaus.se.

Utvecklingen och det faktum att ett 80-tal företag verkar med spellicens har gjort det trångt på den svenska spelmarknaden. Därmed talar mycket för en konsolidering.

Det bedöms dock inte vara sannolikt att svenska spelföretag går ihop för det skulle leda till en överlappning av kunder. Istället kan utländska aktörer vara mer intresserade av ett intåg och nyhetsbyrån lyfter fram GVC Holdings och Flutter Entertainment som potentiella intressenter.

Justitieministern: Städa upp i internets träskmarker

flashback

Huka er i stugorna troll, nu vill justitieminister Morgan Johansson (S) “städa upp i internets träskmarker”.

Han hoppas att polisen intensifierar arbetet mot brott på nätet – och regeringen ser över en ny lag.

– Vi måste se strängare på den här typen av brott, säger han.

Morgan Johansson har tagit del av Aftonbladets granskning av flashback

– Det framstår som internets träskområden som man gärna skulle vilja städa upp i. En del av uppgifterna som kommer fram om hur folk beter sig är stötande.

Vill se mer självsanering

Anonymiteten och tekniska och praktiska hinder gör att brott som begås på Flashback aldrig går till åtal.

Går det att göra något åt det?

– Polisen har ju rätt att ta ut IP-uppgifter och kan ju spåra även de här fallen. Jag hoppas att polisen ska kunna finna former för att intensifiera sitt arbete. Sedan såg jag att man har någon slags modereringsfunktion, men från det jag läste härom dagen verkar det som om de tog ytterst lätt på sitt arbete. Här behövs nog en hel del av självsanering.

Enligt Anna Björkegren, chef för internetbrottsavdelningen på polisens nationella operativa avdelning, före detta Rikskriminalpolisen, är ett tekniskt problem att Flashbacks servrar ligger i USA, och då svensk polis begär rättshjälp till USA för att få ut datauppgifter, så dröjer det oftast över ett halvår innan svar kommer.

Enligt Aktiebladets egna källor ligger dock en hel del av servrarna kvar på Bahnhof.

Betsson kvartalsrapport släppt – Spelskatten påverkar lönsamheten

Betsson

Betting-bolaget Betssons intäkter och rörelseresultat i det första kvartalet var något högre än vad analytikerna hade väntat sig.

Men siffrorna hade kunnat vara bättre om det inte vore för omregleringen på den svenska spelmarknaden.

“Vi har nu sett effekterna av den nya svenska spelregleringen under ett helt kvartal. Vi rapporterar ett stabilt första kvartal men ser samtidigt att både intäkterna och rörelseresultatet har påverkats negativt av den nya regleringen i Sverige”, skriver vd Pontus Lindvall i rapporten.

Rörelsemarginalen ökade till 19,2 procent från 17,5 procent i motsvarande kvartal förra året. Det var högre än de 16,9 procent som analytikerna i Bloombergs sammanställning räknat med.

Lönsamheten påverkades negativt av en sänkt bruttomarginal till följd av ökade spelskatter, framförallt i Sverige, men lyftes av kostnadsbesparingar från bolagets “Back-On-Track”-program och intäktsökningar.

Sportboksmarginalen på 6,3 procent var något lägre än de senaste åtta kvartalens genomsnitt vilket förklaras av utfallet från olika sportevenemang.

Samtidigt pekar bolaget på att en större andel av intäkterna från omreglerade marknader, i det längre perspektivet, kommer att “ha påverkan på rörelseresultatet genom ökade kostnader för spelskatter”, men att det pågår “ett kontinuerligt, framgångsrikt arbete för att anpassa affärsmodellen efter de nya förutsättningarna på marknaden i syfte att öka intäkter och resultat”.

Nedåt på Börsen – men spelbolaget rusar

Leovegas
Efter börsuppehåll, rapportsläpp och USA-beslut går Stockholms storbolagsindex nedåt. Vinnare på börsen i dimman av kvartalsrapporter är raketen LeoVegas. 

Stockholmsbörsens storbolagsindex öppnas med handel i negativ riktning på torsdagen, efter att Wall Street handlats nedåt på onsdagen, då svenska börsen var stängd.

Trots nedgång på Amerikanska börsen så redovisar Apple ett resultat per aktie på 2:46 dollar för det andra kvartalet 2019. Analytikernas förväntningar var ett resultat på 2:37 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.Intäkterna var 58 miljarder dollar, att jämföra med väntade 57,49 miljarder.

Federal Reserve-chefen Jerome Powells utblick gällande en oförändrad penningpolitik trots svaga inflationsdata fick New York-börsen på fall på onsdagen.

Fed, som lät räntan ligga oförändrad, anser att faktorer bakom låg kärninflation kan vara övergående. Det är i motsats till analytiker med förväntningar om räntesänkningar senare under året. På makrofronten kom dessutom ISM:s amerikanska inköpschefsindex för industrin in på 52,8 i april. Väntat var enligt Reuters prognosenkät ett index på 55,0.

Rapportsäsongen har rullat vidare under morgonen. Lundin Petroleums ebitda-resultat blev 406 miljoner dollar i det första kvartalet 2019. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 424 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning inför rapporten. Aktien har efter morgonens öppning gått ned 5 procent.

Mobilspelbolaget Leo Vegas redovisade högre rörelseresultat (ebitda) och omsättning jämfört med Bloombergs konsensusestimat. Vinsterna kan konstateras ha sjunkit mindre än väntat för casino- och bettingbolaget. Aktien närmar sig en ökning på nästan 15 procent efter morgonens öppning.

Catena Media, som sysslar med kundindrivning åt spel- och bettingsektorn, rapporterade ett justerat högre ebitda än konsensusestimat från Bloomberg, men längre ned i resultaträkningen redovisades en betydande vinstminskning i förhållande till första kvartalet förra året. Dessutom kom intäkterna in lägre än bolagets egen prognos. Catena Media skjuter även på sitt ebitda-mål till 2021, från tidigare 2020, med hänvisning bland annat till förseningar i USA.

Den Kinnevik-delägda nätmodehandlaren Zalando redovisade något högre försäljningstillväxt jämfört med analytikerkonsensus enligt Bloomberg.

I rekommendationsflödet har Deutsche Bank sänkt sin riktkurs för specialistläkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum, Sobi, till 205 kronor från tidigare 245 kronor. Analyshusets köprekommendation för aktien kvarstår, framgår av en analys.

Enligt Deutsche Bank är dock aktien översåld och speglar överdrivet pessimistiska utsikter. Stängningskursen på tisdagen var 173:00 kronor.

I läkemedelssektorn har samtidigt Handelsbanken höjt Recipharm till köp (behåll). Riktkursen höjs till 152 kronor, från 136 kronor. Stängningskursen på tisdagen var 135:90 kronor.

Pareto Securities sänker medtech-bolaget Xvivos rekommendation till behåll (köp). Riktkursen sätts till 169 kronor, från tidigare 172 kronor. Stängningskursen på tisdagen var 185 kronor.

Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Loomis till 385 kronor (370). Rekommendationen köp upprepas. Aktien stängde på 351 kronor på tisdagen.

1 2 3