april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Paritet och köpläge närmar sig

EUR/USD har fallit fritt under de senaste månaderna. Den första räntehöjningen i USA närmar sig och det ger köptryck i den amerikanska dollarn. En stark psykologisk stödnivå för EUR/USD kan dock ge en vändning upp.

EUR/USD har på ett år fallit från 1,40 till 1,05 och det är en oerhört stor rörelse på kort tid för världens mest handlade valutapar. Frågan är inte om utan när åtminstone ett medellångt köpläge i valutaparet uppstår?

 

Man ska komma ihåg att det som har lyft den amerikanska ekonomin före eurozonen är kraftigare och tidigare penningpolitiska stimulanser. Med några års fördröjning har ECB hunnit ikapp men det tar ett tag innan det återspeglas i den ekonomiska statistiken. Eurozonen har också fått brottas med PIGS-länderna som har utgjort ett förtroendeproblem men nu har oron stillat sig och det är bara Grekland som utgör ett ständigt men ändå isolerat problem. Kortsiktigt märks de initiala effekterna av ECBs kvantitativa lättnader som har pressat ned räntorna. Marknaden har dock redan reagerat länge på ECBs QE-program.

 

Att Federal Reserve tidigare har börjat stimulera innebär också att Federal Reserve tidigare kommer att strama åt. Den första räntehöjningen ligger högst ett halvår bort men troligen så lite som tre månader bort. Initialt är åtstramningarna positiva för dollarn, framför allt räntehöjningarna. Det innebär positiv ränteskillnad för USD vilket brukar premieras av valutaspekulanterna. Effekten av räntehöjningarna på den ekonomiska aktiviteten är dock ett osäkert kort. Hur stor roll har kvantitativa lättnader och nollränta spelat för återhämtningen i den amerikanska ekonomin? Hur mycket har stigande tillgångspriser till följd av brist på avkastning i säkra placeringar smittat av sig på realekonomin? Det går inte att utesluta att den ekonomiska aktiviteten i USA dämpas efter räntehöjningarna och att eurozonen svarar för relativ momentum istället.

 

Just nu befinner sig EUR/USD i en stark fallande trend men ju närmare paritet vi kommer desto närmare kommer en stark psykologisk nivå som inte kommer att brytas i första taget. Det är trots allt så att paritet är något som inte har inträffat sedan 2003 i valutaparet. Att köpa EUR/USD inom intervallet 1-1,05 kommer att visa sig bli en oerhört bra affär på 6-12 månaders sikt. Frågan är inte om EUR/USD kommer att stiga därifrån utan hur mycket och hur länge. En ny uppgång till intervallet 1,15-1,20 när eurozonen vinner lite momentum jämfört med amerikansk ekonomi är given.

 

Håll utkik på rörelserna på valutamarknaden och bevaka EUR/USD för ett köp under våren. Valutahandel bjuder ibland på en del fina möjligheter på medellång- och lång sikt och detta kommer att bli en sådan. Den fallande trenden är fortfarande stark men senast vid paritet (1,00) och troligen något tidigare vänder paret upp.

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads