september 23, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Parkeringsböter – en kassako för kommunerna

 • maj 25, 2019
 • Redaktionen

Att parkera fel är inget brott utan parkeringsböter är i själva verket felparkeringsavgifter. Oavsett namn genererar de intäkter till kommunerna trots att många struntar i att betala dem enligt uppgift i Svenska Dagbladet Näringsliv.

Lars Hammar på Transportstyrelsen förklarar för SvD att skillnaden mellan böter och parkeringsanmärkningar med tillhörande parkeringsavgifter är vem som kan utfärda dem.

– Felparkering är inte ett brott med straffansvar som ger böter. Kommunerna får meddela felparkeringsanmärkningar och de bestämmer även avgifterna för dem, säger han.

Även markägare kan bestämma och då kallas parkeringsavgiften för kontrollavgift. Ofta är det parkeringsbolag som bevakar de parkeringarna.

Varför finns då dessa parkeringsregler? Det handlar om trafiksäkerhet även om man inte alltid ser logiken. Huvudprincipen för att stanna eller parkera är att du inte får göra det så att fara uppstår eller så att du hindrar eller stör andra.

Tiden som bilen står parkerad spelar roll och inte enbart när du köper en parkeringsbiljett. På vardagar får du till exempel parkera på en gata eller allmän väg i högst 24 timmar, om inget annat anges. Alla känner inte till det.

Stockholm har de högsta felparkeringsavgifterna med som mest 1 300 kronor. Ställer du bilen mot färdriktningen, på ett cykelfält eller ett övergångsställe, till exempel, så kostar det så mycket. I andra kommuner är avgifterna lägre. I Eskilstuna, till exempel, är det högsta beloppet 1 000 kronor och det lägsta 500 kronor. Det högsta gäller om du parkerar på plats för funktionsnedsatta och inte har ett giltigt tillstånd. Lägsta avgiften gäller exempelvis om du står längre än du har betalat för.

Enligt Transportstyrelsens statistik över antalet utfärdade parkeringsanmärkningar under förra året uppgår de till nästan 1,6 miljoner. Av dessa var det drygt 1 375 000 som betalades och knappt 7 900 som undanröjdes, det vill säga som överklagades och visade sig vara felaktiga. De resterande hundratusentals anmärkningarna blev inte betalda.

 
ads

Tips