januari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

“Politiker borde lära av entreprenörer”

 • december 04, 2019
 • Redaktionen

För att lösa de många samhällsutmaningar vi står inför skulle våra politiker behöva börja tänka mer entreprenöriellt, menar Helena Casserlöv-Kvist, grundare av konsultföretaget Meritmind och medlem av 17-nätverket i en gästkrönika i Veckans Affärer.

Arbetet som entreprenör präglas av att finna möjligheter, få med sig andra och förverkliga idéer. Att sätta mål, dela vision och värderingar med sina medarbetare och tillsammans snabbt lösa de problem som uppstår, är framgångsreceptet.

Sverige har, under de snart 20 åren jag drivit företag, varit ett land som uppmuntrat och skapat goda förutsättningar för företagande. Det svenska samhället har länge präglats av frihet, trygghet och framtidstro. Ett stabilt samhällsklimat och en stark framtidstro är centralt för oss alla. Det är också en grundläggande förutsättning för att entreprenören ska våga utveckla sina idéer och ta risker.

I media matas vi med nyheter om ökad grov kriminalitet, en överbelastad vård och offentliga verksamheter med problem. Dagligen rapporteras det om unga, gamla och företagare, som blivit rånade, misshandlade och hotade. Fler som tvingas söka vård utomlands och andra som saknar den ekonomiska grundtrygghet de trodde att de hade. När såväl trygghet som frihet hotas sjunker framtidstron i Sverige. Mätningar visar på lågt förtroende för ledande politiker och många uppfattar en frånvaro av visioner, att problem sopas under mattan och att konkreta, långsiktiga lösningar saknas.

Så hur kan landets ledning vända den utvecklingen? För att lösa de många samhällsutmaningar vi står inför skulle våra politiker behöva börja tänka mer entreprenöriellt. Tänk målbild, kommunicera den, identifiera problemen och lös dem. Förverkliga era idéer!

Att driva ett land är på flera sätt betydligt mer komplext än att driva ett företag. Men även i ett samhälle är det resultatet som räknas. Och det krävs en plan och åtgärder för att nå resultat. Entreprenörens metod är relativt enkel att beskriva. Rita upp en målbild – vilket samhälle ska vi tillsammans bygga? Engagera de som har expertis och egen erfarenhet i sakfrågorna och lyssna på dem. Väljarnas röster är naturligtvis viktiga, men fakta och kunskap måste utgöra grunden i besluten.

Se till att skapa förutsättningar för öppet samarbete mellan olika discipliner i samhället. Det går inte att vare sig bygga ett bolag eller ett samhälle genom att arbeta i olika silos. Silos som, i vissa fall, inte ens får utbyta nödvändig information med varandra. Det är inte effektivt eller logiskt. Istället behöver vi dra lärdomar mellan olika fält och hitta lösningar genom samarbete över sektorer.

Räkna på intäkter, kostnader och andra konsekvenser i ett längre perspektiv än budgetåret eller mandatperioden. Optimera för helheten och inte för varje enskilt utgiftsområde. Det är inte läge att vara kortsiktig eller dumsnål när man ska bygga samhället starkt. Prioritera vad som ska göras i en åtgärdslista. Och sätt igång att göra åtgärderna. Låt bli att begrava det uppenbara i årslånga utredningar.

Finn dem med egen praktisk erfarenhet i frågan. Delegera och ge dem rätt förutsättningar med kort tid på sig att agera. Blir något fel, var snabb på att rätta till det.

Vissa frågor är beroende av att lagar skrivs om. Lägg de politiska färgerna åt sidan och se till att riksdagen tar de nödvändiga besluten för att samhällsfunktionerna ska kunna fungera bättre. Detta har endast ni politiker mandat att göra.

Jag är inte naiv, jag förstår att politik är komplext. Men ibland känns det som våra politiker gör det svårare än vad det faktiskt är. Var öppna med de problem som finns, ta dem på allvar, hantera och lös dem steg för steg. Genom en tydlig plan och handlingskraft går vi tillsammans åt rätt håll.

Inget är omöjligt! Frihet, trygghet och framtidstro kan återskapas!

Källa: VA

 
ads

Tips