augusti 8, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Populära fintechbolaget FX International laddar om

 • 2018-12-07 12:50
 • Redaktionen

En ny vd, ny ledning och ny ägargrupp. FX International siktar på att växa kraftigt. Bolagets algoritm, Genova FX, har med artificiell intelligens framgångsrikt handlat med valutor i flera år. Nu breddas verksamheten och en kommersialisering står för dörren.

– Vi kan svart på vitt visa att vår algoritm, Genova FX, har överkastat MSCI World med 40 procentenheter de senaste sju åren, berättar FX Internationals vd Ole Helland.

Det stora värdet i bolaget är just denna unika algoritm, poängterar Ole Helland. Algoritmen, som har utvecklats under de senaste elva åren, använder artificiell intelligens (AI) för att på så sätt hela tiden förbättra sig själv. Den handlar i skrivandes stund med valutor 5 dagar i veckan 24 timmar om dygnet, utan någon som helst mänsklig inblandning.

– I dag används den för valutahandel. Men om ungefär två år har vi även utvecklat algoritmer för aktie- råvaru- och obligationshandel, säger Ole Helland.

Slutet på sju svåra år
FX International har haft tuffa år bakom sig. Bolaget hamnade på Spotlights observationslista, den förre vdn dömdes för insiderbrott och bolagets finanser sinade. Men för några månader sedan fick bolaget en ny ägargrupp, ledning och bolaget har kapital för 12-14 månader. Ole Helland utsågs till ny vd med fokus på att ta produkten till marknaden.

– Den tidigare ledningen utvecklade en riktigt bra produkt, men lyckades inte kommersialisera Genova FX. På sätt och vis kommer jag till ett dukat bord och vi har en tydlig plan för att lyckas med kommersialiseringen.

Fokuset läggs på professionella investerare
I planen ingår att lansera Genova FX som en egen fond under 2020/21. Fram till dess satsar bolaget på att kapitalisera Valorfonden, en AI-fond som FX International har tillsammans med Valor i Slovakien. Investerare ska investera 10 miljoner euro och FX International ska också lägga in kapital.

– En viktig grundplåt i vår nya tillväxtstrategi är att vi ska fokusera på professionella investerare. Men inte de allra största utan i sammanhanget lite mindre aktörer, säger Ole Helland och berättar att fonden kan generera intäkter på 750 000 per år med den kapitalbasen.

Ole Helland har lång erfarenhet i finansbranschen, under sina 20 år har han skapat ett brett  nätverk i den europeiska och amerikanska finanssektorn.

– Vi går från att vara en finansiell institution som handlat med egna pengar till att bli ett fintechbolag. Det innebär att FX International kommer att erbjuda bolag inom den finansiella sektorn – till exempel fondbolag, investmentbolag och family offices – att mot betalning använda deras algoritm.

-Förutom algoritmen skapar överavkastning genererar den stora kostnadsbesparingar eftersom den ersätter högavlönade analytiker och förvaltare, säger han.

Emission för expanderingsplaner
FX International genomför en företrädesemission med teckningstid 27 november -14 december som fullt tecknad ger bolaget 17 miljoner kronor. Bolaget har redan finansierat den dagliga driften under de kommande 12-14 månaderna. Pengarna från emissionen ska gå till att utveckla verksamheten.

Vi ska utveckla och förfina algoritmen, investera 10 miljoner i Valorfonden och även starta nya fonder som vänder sig till professionella investerare, avslutar Ole Helland.
För att teckna i emissionen klicka här.

 
ads

Tips