april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Positiv reaktion efter räntehöjning i USA

Börsen vände nedåt strax före motståndsnivåerna och den svenska börsen närmade sig höstens bottennivåer. Dock har index vänt uppåt igen och frågan är om det är början på en uppgångsfas?

Efter en kraftig rekyl nedåt har börsen vänt upp under den här veckan. Den amerikanska börsen reagerade dessutom positivt under onsdagskvällen trots att Federal Reserve höjde räntan för första gången sedan 2006, från 0-0,25{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} till 0,25-0,50{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Uppgången under veckan gör att det är relevant att fråga sig om börsen har vänt upp igen. I synnerhet efter den amerikanska börsens reaktion på räntehöjningen.

 

I samband med den senaste rekylen på börsen har den amerikanska börsen återigen klarat sig ganska bra. Den svenska börsen har däremot varit svag. Precis som den har varit under de senaste månaderna, inte minst i uppgången som följde under oktober och sträckte sig en bit i november. Den tyska börsen har också visat en del svaghet men inte lika mycket som den svenska börsen.

 

I förra veckans nummer tittade vi på de långsiktiga tekniska förutsättningarna för den svenska börsen. Det såg allt annat än bra ut. Det har dock sett bättre ut på den amerikanska börsen som lyckades neutralisera tidigare säljsignaler. Även den tyska börsen gjorde det. Intressant att notera på den svenska börsen är att de bolag som generellt sett visar mer styrka (eller mindre svaghet) är bolag med exponering mot svensk ekonomi. Utifrån det perspektivet är det lite märkligt att den svenska börsen ska vara svagare än de stora utländska börserna. Utvecklingen i svensk ekonomi är ganska bra i jämförelse med omvärlden. Därför rekommenderade vi i förra veckans nummer av Aktiebladet att man ökar sitt risktagande på den svenska börsen trots de negativa tekniska förutsättningarna. Så länge som den amerikanska börsen på nytt inte ger en långsiktig säljsignal, bör antagandet vara att den svenska börsen har goda förutsättningar att repa sig. 

 

2000-nivån för S&P 500 är den viktiga nivån att hålla utkik efter. S&P 500 hade en rekyl som har skett i två vågor. Botten inträffade strax under 2000-nivån som också är en psykologisk nivå. Så länge som den nivån är intakt, är det en liten fördel tekniskt för ett uppgångsscenario på den amerikanska börsen. Underskrids den nivån, ges dock en säljsignal på den amerikanska börsen. Vid säljsignal på den amerikanska börsen bör man agera med betydande försiktighet även på den svenska börsen, trots att den framstår som ett bättre “värde” i jämförelse. Fram till dess kan man dock chansa med köp i storbolagsaktier som har blivit billiga(re) i samband med börsnedgången.

 

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads