januari 25, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Power One AB: Afrika – Vi vågar investera

 • augusti 23, 2019
 • Redaktionen

De senaste decennierna har vi inte varit bortskämda med exempel på lyckade investeringar i Afrika, speciellt om man tittar på sådana som inte innefattar råvaror. De senaste åren har det dock vänt och det sker nu investeringar på bred front.

För några år sedan var investeringar i Afrika isolerat kring globala råvaruaktörer från Kina, Ryssland eller USA samt en hel del ”lycksökare”. Idag är situationen radikalt annorlunda. Afrika börjar återerövra såväl kraft som självförtroende. Inte minst när det gäller miljöfrågor sett ur ett hållbart ekonomiskt perspektiv finns det en ny nivå att uppvisa i hur saker kan göras. I alla fall på vissa platser.

Det finns ett antal länder i Afrika som uppvisar en rejäl potential när det gäller lönsamma investeringar. I några av dessa länder är befolkningen väl medvetna om vilka miljömässiga utmaningarna en samhällsutveckling medför. De är redo att hitta en hållbar tillväxt för framtiden utifrån sina egna unika förutsättningar. Burundi, det lilla kuperade och frodiga landet i hjärtat av Afrika är utan tvekan ett av dem. Vi bedömer att god lönsamhet är lika viktig som att efterleva miljökraven för att en verksamhet ska vara hållbar på riktigt.

Power One projektet innehåller båda.

Mottagandet av Power One AB`s projekt indikerar att Burundi idag är ett land att räkna med för VC-investerare när det gäller generös utdelning. För utan att få ekonomin att gå ihop kommer det inte att finnas någon hållbarhet alls.
Så enkelt är det.

Genom att investera i ett projekt i Burundi planterar vi ett frö i en redan näringsrik mylla. Det finns goda förutsättningar för rejäl och årlig avkastning. Vid en kontroll av Power One´s produktionskalkyl så slås man av styrkan i att kontrollera hela processen från kraftverk och elnät ända till slutanvändare.

Séraphine Barigenera, COO på Power One AB

Séraphine säger i intervju: ”Befolkningen i Kabonga väntar otålig på att se vårt projekt komma igång. När vi får igång investeringarna är jag säker på att Power One i Kabonga kommer att genomföras oklanderligt.”

Presentation av COO på Power One AB:

Séraphine Barigenera, affärskvinna och chef för drift och förhandling hos Power One AB. Peter Rinaldo hittade Séraphine när han var i Burundi 2018 och insåg hennes potential som ledare.

Under skolperioden presterade hon exceptionellt och har alltid tagit initiativ och ansvar. Hon är idag mamma till sex barn som hon försörjt genom att driva en egen väl fungerande affärsverksamhet. Séraphine har visat sig vara en begåvad förhandlare, mycket uppskattad för sin ärlighet och sin win-win attityd till affärer. Som ansvarig för verksamheten i Power One kan hon leda sitt team på ett effektivt och lönsamt sätt. Hon brinner verkligen för att utveckla ett hållbart ekonomiskt och blomstrande ekologiskt samhälle i Burundi. Hon ser framför sig att Power One kan statuera exempel både inom Burundi men och i andra delar av Afrika för hur hållbarhet kan byggas på riktigt med dagens kunskaper och teknologi. 

Vi inväntar en spännande fortsättning. 

 

 
ads

Tips