januari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Power One AB ångar vidare

 • augusti 16, 2019
 • Redaktionen

Power One AB´s pågående emission har mottagits väl av marknaden, men även av lokala intressenter i Burundi och Östafrika. Bolaget har blivit uppvaktat på lokal nivå och uppmanats att utöka det område som nu är aktuellt.

Dessutom är intresset inom det område som nu är aktuellt högre än förväntat men inom det aktuella området kommer 12 MW att räcka som bolaget nu ser det.

Power One ser positivt på det ökade intresset och kommer att se över projektplanerna utreda möjligheten för eventuell utökning.

En utökning kommer att ske först efter det att första projektet är igångsatt men klart är att bolaget har rätt produkt i rätt tid på rätt plats.

Styrelsen

Fakta Burundi:
Den senaste folkräkningen hölls den 16 augusti 2008 och då uppgick den faktiskt befintliga befolkningen i Burundi (de facto) till 7 877 728 invånare, varav 3 838 045 män och 4 039 683 kvinnor.[3]Den folkbokförda befolkningen i folkräkningen uppgick till 8 053 574 invånare, varav 3 964 906 män och 4 088 668 kvinnor. Folkräkningar hade tidigare hållits 1990 och 1979. Invånartalet i Burundi uppskattades i juli 2016 avThe World Factbook till 11 099 298 invånare,[2]medan Förenta nationerna uppskattade befolkningen 1 juli 2016 till 11 553 000.[4]Enligt en projektion av Burundis regering baserad på folkräkningen 2008 utgjorde antalet invånare år 2017 10 400 938 personer.

 
ads

Tips