november 12, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

POWER ONE AB KAN FÖRSE SJÖFARTEN MED SMART BRÄNSLE I TANGANYIKA

 • september 13, 2019
 • Redaktionen

Med sjötransporter som årligen släpper ut miljoner ton av koldioxid finns  en ökad press på sjöfartsindustrin att tillämpa åtgärder för att kraftigt minska skadliga föroreningar. Marin sjöfart är  välkänt för sitt mycket höga CO2-utsläpp på grund av det traditionella lågklassade så kallade  “bunkerbränslet” som används i fartygsmotorer.

Med så många olika typer av fartyg på vattnet behöver marinindustrin en riktigt bra nollutsläpps lösning som kan tillämpas på olika fartygstyper. Batterier är en nollutsläpp lösning för mindre fartyg som kör med korta driftscykler, till  exempel små passagerarbåtar och servicebåtar.

För marina fartyg är bränsleceller ett genomförbart, realistiskt nollutsläpps alternativ.
Precis som för batterier producerar bränsleceller energi med hög effektivitet genom en elektrokemisk process. Skillnaden är att med en bränslecell lagras energi separat i vätgas.
Så länge bränsle är tillgängligt kommer bränslecellen att producera el som en generator.
De enda utsläppen som blir  från en bränslecell är vattenånga och värme. Dessutom kan vätebränsle produceras från förnyelsebara källor såsom sol, vind, vattenkraft och geotermisk energi. Därför är ett vätgas drivet bränslecells system en verklig nollutsläpps källa.

Bränsleceller drivna av vätgas har visat sin tillförlitlighet i en mängd olika fordon som bussar, lastbilar, bilar, gaffeltruckar och till och med persontåg. Tack vare framgång i användandet i tunga landfordon integreras nu bränsleceller i marina fartyg och kommer att spela en nyckelroll för att hjälpa marina industrier att hantera växthusgasutsläpp på vattnet och i hamnar.

I ett bränslecells system är energi produktionen och lagringselementen separeras, vilket gör att de kan placeras med hänsyn till  tillgängligt utrymme. För att ytterligare öka effektiviteten kan överskottsvärme som genereras av bränslecellerna användas för att värma vatten för VVS, tvätt och andra ändamål. Det rena vattnet som produceras av bränslecellen kan också utvinnas vid behov.


Citat:

– ”Tanganyikasjön är fortfarande ren och välbevarad, det är en skatt av biologisk mångfald och vi vill behålla det så.  Av denna anledning bedömer Power One AB att av övergången till  vätgas som ett bränsle för Tanganyikasjön är ultimat, säger Peter Rinaldo, VD Power One AB och Blockhomes Burundi.

– ”Vätgas är en praktisk, livskraftig energilösning utan utsläpp för marina fartyg i Tanganyika och bränsleceller är en lösning för medelstora fartyg som transporterar mer än 100 passagerare eller motsvarande godsvolymer”, säger Janvier Nsengiumva, handelschef i Bujumbura och styrelseledamot i Power One AB.

 
ads

Tips