januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Power One AB satsar på hållbar lagring

 • augusti 28, 2019
 • Redaktionen

Då solen bara ger kraft på dagen måste delar av den solkraft som genererades under dagen lagras för användning under dygnets mörka timmar. Lagring av elektricitet är kostsam och i en fristående solkraftsanläggning måste den ske på plats.

Batterier som lagring har utvecklats enormt de senaste åren och Tesla bygger idag batterianläggningar som kan serva stora städer. Problemet med batterier är dock forfarande dess påfrestning på miljön, både i form av råvaror och återvinning. Elektrolytlagring baserat på järn eller vätgaslagring är däremot en helt annan sak. De är både rena och hållbara, men fortfarande mycket dyra.

I genomtänkta hållbara system kan däremot lagringsbehovet minskas med andra kraftkällor. Både vattenkraft och vindkraft är förnyelsebara och genererar kraft dygnet runt, vilket gör dem lämpliga att kombinera med solkraften. På nätterna täcker de upp och minskar behovet av kostsam lagring.

Den ekonomiska fördelen med att kombinera solkraft med småskalig vind och vattenkraft är ganska betydande och i Power Ones exempelprojekt i Kabonga, Burundi kommer båda dessa källor att användas, i kombination med både elektrolytlagring och vätgas. Vid Tanganyikasjöns strand finns bra och stabil vind och här kommer ett traditionellt men småskaligt vindkraftverk att uppföras. Längre up i bergen blir dock vinden turbulent och där kommer Power One att tillämpa ett flertal mindre vertikala vindkraftverk speciellt tillverkade för tropisk turbulent vind.

Det viktigaste komplementet till solkraften i exemplet Kabonga i Burundi är dock en liten flod som rinner genom området. Flödet är konstant med stor fallhöjd och lämpar sig bra för så kallad smart vattenkraft som inte skadar den biologiska mångfalden.

 
ads

Tips