januari 26, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Power One AB satsar på “Smart Wind”

 • augusti 30, 2019
 • Redaktionen

Vindkraft är en förnyelsebar källa till elektricitet. Traditionellt har den krävt jämn och stadig vind för att bli effektiv. De gamla “propellersnurrorna” med horisontell axel klarar inte turbulent vind, även om den kan innehålla lika mycket energi. De så kallade vertikala vindkraftverken har tidigare inte nått samma effektivitet som de propellerdrivna, men har nu blivit uppdaterade med fler axlar och därmed en helt ny förmåga att ta tillvara på turbulenta vindar. De är dessutom effektiva i mindre skala och Power One har nu beslutat att använda dessa istället för de traditionella.

Traditionella vindkraftverk av propelltyp använder metoden “horisontell axel x propelltyp”, men den horisontella axeln har svårt att svara på förändringar i vindriktningen, och propellertypen riskerar att övervarva i stark vind. En vindkraftverk av propellertyp med horisontell axel kan generera kraft med hög effektivitet när vindriktningen och vindhastigheten båda är stabila, men det är svårt att hantera plötsliga förändringar i vindhastighet och riktning. Vindriktningen i tropikerna är sällan stabil, och under sådana omständigheter kan den vertikala axeln Magnus vindkraftverk uppnå stabil drift och uppnå en högre kapacitetsutnyttjandegrad.

Systemet “vertikal axel x Magnus” är kompatibelt med vind i alla riktningar på grund av den vertikala axeln, och genom att använda Magnus-typen kan vindturbinens rotationshastighet hållas konstant beroende på vindhastigheten genom att kontrollera rotationen av de cylindriska bladen. kan. Genom att reglera vindkraftens rotationshastighet är stabil kraftproduktion möjlig utan språng även i plötsliga starka vindar. Vindmiljön i tropikerna är mycket hård för vindkraftverk som utsätts för drastiska förändringar i vindriktning och hastighet. Bland dem kan den vertikala axeln Magnus vindkraftverk generera kraft stabilt, och det kan förväntas förbättra effektiviteten för vindkraftverket. Genom att använda ett cylindriskt blad istället för en propeller blir tillverkningskostnaderna lägre, vilket gör det möjligt att leverera billig förnybar energi även i tropiska vindförhållanden.

Tanganyika är en fantastisk sjö. Den är enorm inte bara till ytan utan även på djupet. Den är dessutom ren och oförstörd med en av världens största biologiska mångfald. På grund av dess yta får vindarna ett jämnare flöde och blir inte lika turbulenta. Därför lämpar sig sjöns stränder för de traditionella propellerdrivna vindkraftverken. Dessa är dock är både kostsamma och svåra att underhålla. De har dessutom en stor estetisk påverkan. Då de moderna vertikala vindkraftverken inte kräver närheten till sjöns jämna flöde kan de placeras lite var som helst, gärna uppe i bergen.

Power One kommer därför att satsa på ett större antal av dessa vertikala små kraftverk uppe i bergen istället för ett stort propellerdrivet kraftverk vid sjön.

 
ads

Tips