oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Power One Burundi AB expanderar

 • oktober 11, 2019
 • Redaktionen

I linje med bolagets strategi att uppföra och driva kraftverk i Afrika har Power One Burundi AB idag övertagit ett befintligt projekt i Bahardar, Etiopien.

Projektet, som är en solcellspark, innefattar övertagande om ett befintligt PPA som sträcker sig över 25 år. Solcellsanläggningen kommer att ge en effekt om totalt 50 MW och blir således en relativt stor enhet.

Detaljerad finansiell information meddelas kommande vecka.

I samband med denna affär kommer Power One Burundi AB att komplettera styrelsen och sin organisation.

Bolaget passar avslutningsvis på att gratulera Nobels fredspristagare 2019, Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed till priset.

Power One Burundi AB är ett innovativt projekt för elektrifiering av ett tidigare icke-elektrifierat område med förnybar energi och är väl anpassad till regionernas historia om socialt entreprenörskap och hållbart jordbruk.

 
ads

Tips