februari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Power One rivstartar på nya året

 • januari 02, 2020
 • Redaktionen

Det svenska start-up bolaget Power One har erhållit en inbjudan i Sierra Leone att projektera, utveckla och uppföra solenergianläggningar med en total effekt av 200MW.

Bolaget kommer att sända ner en delegation i februari månad för en pre feasibility study (förstudie) och under mars månad räknar Power One med att kunna signera avtal. Kommande PPA kommer att löpa över 20 år vilket innebär en god ekonomi för bolaget. Power One räknar med positivt kassaföde Q3 2021.

 

Aktiebladet gratulerar,