februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Power One utvecklar 50 MW projekt och förlänger emissionen

 • oktober 21, 2019
 • Redaktionen

Det svenska start-up bolaget Power One Burundi AB bygger verksamhet och nätverk över gränserna för att aktivt vara med och bidra till utvecklingen av ett hållbart klimat för kommande generationer. Arbetet brådskar så bolaget är redan idag engagerat i samhällsutvecklingen, framförallt i Burundi i Afrika men även i Etiopien genom ett 50MW projekt.

Global Investors for Sustainable Development Alliance (GISD), en FN-stödd koalition med 30 företagsledare, arbetar med att främja ledarskapet när det gäller att mobilisera resurser för hållbar utveckling, med det centrala målet att identifiera incitament för långsiktiga hållbara investeringar.

”Vi står inför ökad ojämlikhet, ökad förödelse orsakad av konflikter och katastrofer samt en snabbt uppvärmande jord. Ledarna har tagit tag i känslan av att det är brådskande och konstaterat att farten måste vara som att springa, inte som att krypa, berättade António Guterres för företagsledarna som förbinder sig att samarbeta över gränser, över finansiella sektorer och även med sina konkurrenter, eftersom det är både etiskt och gott affärssinne att investera i hållbar utveckling för alla människor på en hälsosam planet.

Med utgångspunkt i ovanstående, i kombination med att efterfrågan på energi i världen är mycket stor och intresset för förnyelsebar energi ökar i snabb takt, agerar Power One för att vara med att utveckla hållbara lösningar. I Burundi är endast 95% av landet elektrifierat och samtidigt betyder dagens teknik att Burundi nu direkt kan implementera dagens förnyelsebara energilösningar. Detta utan att behöva ersätta befintlig äldre teknik och därmed bli en föregångare och ta ett tekniksprång jämfört med flera andra länder.

Power One har kontaktats av olika aktörer för samhällsutvecklingsinsatser och samarbeten i en större omfattning än förväntat. Bolaget arbetar just nu med förvärvet av ett 50 MW projekt i Etiopien. Mot bakgrund av detta har Power One därför beslutat att förlänga den pågående nyemissionen till den 6 december 2019.

 
ads

Tips