december 8, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

PTS granskar teleoperatörer – kunddata i orätta händer efter intrång

 • oktober 28, 2019
 • Redaktionen

Uppgifter om abonnenter hos Telenor och Tele2 hamnade i ”orätta händer” efter ett intrång i teleoperatörernas datasystem och misstänks ha använts för oseriös marknadsföring.

Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) en granskning av händelserna, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Telenor och Tele2 rapporterade integritetsincidenten till PTS i slutet av augusti och september. Båda operatörerna har i sina incidentrapporter uppgett att användarkonton använts av obehöriga för att komma åt abonnentuppgifter i operatörernas säljstödsystem. Telenor upptäckte intrånget i samband med en kontroll av loggarna i systemet. Bolaget såg ett onormalt högt antal sökningar på vissa användarkonton och påbörjade en utredning.

Integritetsincidenten har lett till att ett stort antal abonnentuppgifter har hamnat i orätta händer och misstänks ha använts för oseriös marknadsföring. Enligt bolagens incidentrapporter verkar intrånget skett i början av året.

– Det är allvarligt att obehöriga fått åtkomst till så många abonnentuppgifter och att uppgifterna använts i fel syfte och för som det verkar oseriös marknadsföring, säger Johanna Eklund, ansvarig för granskningen på PTS.

Källa: PTS

 
ads

Tips