juli 3, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Räddningsaktion för krisande klädkedja- MQ tar in 176 miljoner

 • 2019-03-15 08:23
 • Redaktionen

Tar in 176 miljoner.

Klädkedjan MQ redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 424 miljoner kronor (448), en minskning med 5 procent mot föregående år. Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 5,0 procent, vilket kan jämföras med marknadens minskning i jämförbara butiker med 1,6 procent.

“Det har fortsatt varit en avvaktande marknad präglad av hög kampanjintensitet. Den jämförbara försäljningen för kläder i Sverige (HUI) minskade under kvartalet och vår utveckling var än svagare. Intresset för vår vinterrea var lägre än tidigare år, och då det är en stor försäljningsperiod påverkade det kvartalet som helhet negativt”, säger vd Ingvar Larsson i ett pressmeddelande.

Bruttovinsten blev 210 miljoner kronor (227), med en bruttovinstmarginal på 49,5 procent (50,7).

Rörelseresultatet blev minus 528 miljoner kronor ( minus 4). Det inkluderar en nedskrivning av immateriella tillgångar om 500 miljoner kronor vilket bolaget flaggade för i förra veckan.

Ingvar Larsson uppger i vd-ordet att åtgärdsprogrammet löper effektivt och enligt plan. Företaget ser kostnadsbesparingar redan under innevarande år men framför allt under nästa år. Han skriver även att de nya kollektionerna för vårsäsongen tagits emot väl av kunderna.

MQ har även tagit beslut om en ny långsiktig finansieringsstruktur vilket innebär att en garanterad företrädesemission om cirka 176 miljoner kronor ska genomföras, förutsatt bolagsstämmans godkännande.

 
ads

Tips