april 2, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Nyheter
 • >
 • RAIRE Invest AB (publ) öppnar nyemission med sikte på notering!

RAIRE Invest AB (publ) öppnar nyemission med sikte på notering!

 • april 06, 2018
 • Redaktionen

Det innovativa investmentbolaget RAIRE Invest öppnade under onsdagen den planerade nyemissionen. Det är en pre-IPO och syftet är att sprida ägandet samt ta in kapital för att förbereda bolaget för en marknadsnotering senare i år. RAIRE Invest har gått från en nystartad verksamhet så sent som sommaren 2017, till att bli en av de stora aktörerna inom digital marknadsföring av finansiella produkter.

Två lite större projekt har genomförts, båda med lyckat utfall och därutöver har mycket tid och energi lagts på teknikutveckling, allt på mindre än ett år. Ett lyckat förvärv i oktober 2017 av ett annat företag i branschen beredde vägen för en mycket snabbare tillväxt än prognostiserat.

 

Teknikfokus

Bolaget fokuserar mycket på innovativa finansiella tekniklösningar, det som har samlingsnamnet Fin-tech. En bra set-up med utvecklare, grafiker och designers som är fristående konsulter, under ledning av teknikchef i bolagsledningen är receptet till en effektiv utvecklingsprocess. ”Egentligen är det inte så mycket nyutveckling. Vi sonderar det som finns på marknaden och det som fungerar bra gör vi likadant och det som fungerar mindre bra försöker vi hitta bättre tekniska lösningar för. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet igen. Sen har vi haft turen att ha hittat grafiker och designers i absolut världsklass, vilket blir allt mer viktigt i branschen då det gäller att sticka ut.” Säger Andreas Sjöstedt som är medgrundare till bolaget och CTO.

 

Strategin – Aktieägarna först

RAIRE Invest har en uttalad strategi att sätta aktieägarna i första rummet. ”Ett företag är aldrig starkare än sina aktieägare oavsett hur bra det går för företaget. RAIRE Invest ska bli en utdelningsmaskin, aktieägarna ska snabbt och kontinuerligt erhålla utdelningar i form av aktier i de klienter vi arbetar med, på så sätt sänker vi risken med en investering i RAIRE Invest. Vi strävar mot fullständig transparens gentemot aktieägare och omvärld och har för det satt upp de bästa kanalerna och systemstöden för att hålla kommunikationen på en mycket hög nivå. Att göra det vi sagt att vi ska göra är avgörande för förtroendet mot aktieägarna och senare mot marknaden. Det ska vara roligt att vara aktieägare i RAIRE!” Säger Mattias Ahlberg som är medgrundare och ansvarig för Investor Relations. Allt om strategin finns beskrivet i bolagets investeringsmemorandum.

 

Expansion i dotterbolag

Under våren har det planerats för en säljenhet i det helägda dotterbolaget RAIRE Media. Det gäller försäljning av såväl bolagets egna produkter som säljuppdrag från externa kunder. Fem nya medarbetare rekryterades under mars och sedan början av april är de samtliga anställda och installerade tillsammans med bolagsledningen i Stockholm. Under 2017 fanns inte de här planerna alls, men när erbjudandet om externt säljuppdrag kom in i kombination med en gedigen säljerfarenhet inom bolagsledningen, var inte beslutet svårt att fatta. Enheten förväntas att generera ett positivt kassaflöde redan vid ingången av det tredje kvartalet i år och därefter successivt öka över tid, det kommer i slutändan att generera ett mycket gott finansiellt tillskott till koncernen.

 

Planerad marknadsnotering

Grundplanen var en marknadsnotering inom två år från uppstarten och har därefter specificerats till att bli under det fjärde kvartalet 2018. Bolaget kommer att förstärka organisationen avsevärt under det halvår fram till planerad notering. Samtidigt vill man inte tappa farten i nuvarande organisation utan tvärtom öka takten för att höja bolagsvärdet inför marknadsnoteringen. Om inflödet av klienter fortsätter som det gjort i början av året, kommer åtminstone en eller två ytterligare projektledare behövas rekryteras in för att upprätthålla kvalitetsnivån. Internt strävar RAIRE Invest efter att arbeta som om man var marknadsnoterad redan nu och kommer successivt att utöka rapporteringen även om inget krav finns på det. Detta i syfte att övergången till noterat bolag ska bli så smidig som möjligt.

Aktiebladet.se planerar för en djupare intervju med bolaget under emissionens pågående.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Likviddag Enligt avräkningsnota
Period 2018-04-03 – 2018-05-07
Antal aktier i emissionen  10 000 000 aktier
Lista Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Värdering  ca 82 MSEK
Emissionsbelopp 4,5 Mkr
Teckningskurs 0,41 kr
Minsta antal att teckna 10 000
Typ av underliggande Aktier
Ställda garantier  60%