februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Sprinkle AB
 • >
 • Raise Reach by Sprinkle – lanserar idag framtidens investeringsplattform

Raise Reach by Sprinkle – lanserar idag framtidens investeringsplattform

 • maj 23, 2019
 • Redaktionen

Nu kommer resultatet av utvecklingsarbetet genom en allt större tillströmning av projekt till Raise Reach.

Raisereach™ by Sprinkle är en internt utvecklad investeringsplattform med framtidsfokus. Den är idag en av de absolut bästa på marknaden och växlar nu upp till nästa nivå. Plattformen har under det senaste året utvecklats i form av en start-up och testats på några olika typer av projekt. Efter ett par mindre justeringar med efterföljande utvärdering är den nu redo att lanseras i stor skala på marknaden och utgöra motorn i Sprinkle Fusion Power – Fintech 2.0

Investeringsplattformen har under en start-up period utvecklats till en kraftfull motor som nu ger bolaget närmast obegränsade möjligheter att för sina kunders räkning genomföra kapitalresning och öka antalet aktieägare eller att förbereda sig inför en börsnotering. Tjänster som skapar direkta intäkter till Sprinkle.

Sprinkle Fusion Power ™, av vilka investeringsplattformen är en del, kopplar ihop gränsöverskridande digitala tjänster och plattformar på ett helt nytt sätt, som tillsammans med automatiserade lösningar, ökar värdet för bolagets växande globala nätverk av kunder och investerare.

Detta är ett strategiskt arbete som det har arbetats intensivt med under den senaste tiden och som nu ger resultat genom en allt större tillströmning av projekt till Raise Reach. Alla projekt är dock inte lämpade för investeringsplattformen varför en noggrann analys och bedömning av projektet görs innan uppstart.

”De flesta har nog hört uttrycket ”plötsligt händer det och pusselbitarna faller på plats”. Det gäller för Raise Reach by Sprinkle som under det senaste året har utvecklat investeringsplattformen, vilken glädjande nog nu är på väg att bli nummer ett i Sverige och en av de absolut bästa på marknaden. Plattformen kommer fortlöpande att utvecklas för att kunna ta tillvara möjligheterna med den alltmer etablerade s k blockkedje tekniken. Detta tillsammans med den fortsatta uppbyggnaden av ett globalt nätverk av investerare och kunder något vi ser fram emot att få återkomma till”. – Ian Cassiman, CEO Sprinkle.

Sprinkle Media arbetar med mediakommunikation som är relaterat till kapitalanskaffning, fastighetsmarknad och företagande. Genom styrelserepresentation, vår kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka arbetar vi för att hjälpa bolag att bli branschledande. Vi använder investeringsplattformen raisereach för att erbjuda kapitalanskaffningstjänster som emissioner, fastighetsinvesteringar och crowdfunding.
 
ads

Tips