februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Ränta på ränta är fantastiskt!

 • augusti 06, 2018
 • Redaktionen

Varför skriva en krönika om räntor när räntorna är i det närmaste obefintliga eller till och med negativa tänker ni?

För att när mainstream pratar om ränteläget så pratar man om styrräntor och marknadsräntor vilka är allt annat än spännande för småspararen, men det finns alternativ som kan få dina surt förvärvade sparpengar att växa genom ränta-på-ränta-effekten!

 

Albert Einstein ska ha sagt att ”ränta-på-ränta-effekten är världens åttonde underverk”, men hur fungerar det egentligen? Det ska vi utforska i den här krönikan.

 

Allt bygger på när räntan ”kapitaliseras”, det vill säga när din intjänade ränta betalas ut och blir ny kapitalbas till grund för ränteberäkningen. Ett normalt sparkonto i bank kapitaliseras årligen vilket innebär att om du har satt in 100 000 kronor den 1 januari till 1 % ränta så kommer du ett år senare ha 101 000 kronor. En del banker använder ränteberäkning varje dag men då det är så extremt låga räntenivåer så uteblir effekten ändå.

 

Du vill alltså ha ett räntesparande med hög ränta och som kan kapitaliseras så ofta som möjligt för att få en ränta-på-ränta-effekt! Men vart ska vi hitta det?

 

Fastighetsbranschen är en extremt kapitalkrävande och trots en nylig nedgång i intjäningsförmåga så är det från en extremt hög intjäningsförmåga, det finns fortfarande gott om intjäning inom fastigheter. Många fastighetsbolag har hittat till möjligheten att runda bankerna och istället satsa på gräsrotsfinansiering och fastighetsbolagen betalar en hög ränta för att kunna producera framför allt nya boenden. Det här har pågått under ett antal år med Tessin och Kameo i spetsen och nu har också Raise Reach öppnat en plattform för investeringar i fastighetsprojekt.

 

Vi återgår till vad vi letade efter:

 1. Hög ränta – Ja det fastighetsbolagen betalar för att få tillgång till kapital står sig mycket väl i det lågränteklimat vi har. Upp till 14 % årlig ränta är tillgängligt på plattformarna, men vanligtvis mellan 9-12 % är vanligt.
 2. Någorlunda snabb kapitalisering för att få ränta-på-ränta-effekt – Vid en närmare titt på de projekt som ligger tillgängliga på plattformarna så hittar man ofta löptider som runt 6 månader på mindre projekt, det innebär att varje halvår har man möjlighet att få ränta på räntan.

 

Det verkar som att vi hittat åtminstone ett sätt att kunna få ränta-på-ränta med en hög grundränta som bas.

 

Raise Reach har för att kunna möjliggöra ränta-på-ränta till medlemmarna upprättat en förturslista som innebär att man får förtur till kommande projekt för de som fortast möjligt efter utbetalning från avslutat fastighetsprojekt vill återinvestera kapitalet. Naturligtvis kan man inte garantera att öppna investeringsmöjligheter finns i direkt anslutning till ett annat avslutat men i längsta möjliga mån kommer de som är med från starten att få förmåner i form av företräde till kommande projekt.

 

För att jämföra ett vanligt räntesparande med ett sparande med ränta-på-ränta-effekt så har jag valt ett exempel där man sparar 100 000 kronor som en första insats där räntan kapitaliseras och återinvesteras var sjätte månad. Räntan är beräknad till 11 % årligen i exemplet och i det vanliga räntesparandet återinvesteras inte räntan alls.

 

Sparande tid       Vanligt räntesparande     Ränta-på-ränta

 

1 år                                  111 000 Kr                  111 303 Kr

3 år                                  133 000 Kr                 137 884 Kr

5 år                                  155 000 Kr                 170 814 Kr

10 år                                210 000 Kr                291 776 Kr

20 år                                320 000 Kr               851 331 Kr

Skillnad

1 år: 303 kr
3 år: 4 884 kr
5 år: 15 814 kr
10 år: 81 776 kr
20 år: 531 331 kr

Som synes är det inte så stor skillnad det första året, men redan efter 5 år är det en markant skillnad och därefter skenar det iväg ordentligt.

 

Det finns massor om information att läsa om ämnet ränta-på-ränta på internet, bland annat Rika Tillsammans förklarar fenomenet på ett lättförståeligt sätt.

 

Nycklarna är alltså hög basränta och snabb kapitalisering.

 
ads

Tips