april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Räntefesten fortsätter men hur länge till?

Tvärtemot alla prognoser om stigande räntor under de senaste åren vägrar räntorna att göra återgång till “normala” nivåer. Under sommaren har räntorna fortsatt sin fallande trend. Just nu indikerar inget stigande räntor men trenden vänder när man minst anar det.

 

 

Långräntorna fortsätter att falla. Den amerikanska tioåringen är nere vid årslägsta. Den svenska tioåringen är nere vid 1,50-nivån. Den tyska motsvarigheten har etablerat sig under en procent. Riksbanken kommande räntehöjning skjuts på framtiden. Nu spekulerar bankerna om att det inte blir någon räntehöjning förrän 2016!

 

Året startade med en konjunkturuppgång men den mattades av under senvåren och den trenden har fortsatt under sommaren. Geopolitisk oro ligger bakom avmattningen som har påverkat Europa först och främst. Den amerikanska konjunkturen håller emellertid fortfarande måttet. 

 

Och det är just den amerikanska ekonomin som kan driva fram en långtidsvändning på räntemarknaden. Fortsätter utvecklingen i nuvarande riktning är en tydligare indikation om räntehöjningar från FED att vänta. Frågan är inte om utan när FED höjer räntan. Det mesta pekar just nu att en första räntehöjning i USA sker under andra kvartalet 2015. FED kommer vid nästa eller senast nästnästa räntemöte att lägga fram en tydlig tidsram för räntehöjningarna. Skulle dessutom den geopolitiska oron i Europa lägga sig kan det ge ytterligare uppsving till den amerikanska ekonomin.

 

Det kan sammanfalla tidsmässigt med ytterligare stimulanser från ECB. Stimulanser som i Europa kan få fart på optimismen igen och få räntemarknaden att avskriva deflationshotet. Tillsammans med att FED börjar förbereda marknaden på högre räntenivåer kan det bli tillräckligt för att vända trenden på räntemarknaden.

 

Den tyska tioåringen som ligger under en procent indikerar att ingen inflationshöjning är i sikte. Detta trots att den tyska ekonomin har bäst förutsättningar för tillväxt i eurozonen och att ECB kan växla upp tempot när som helst för att hjälpa eurozonen. Man ska inte heller glömma att eurozonen också får inflationshjälp av den nedåttrendande euron just nu.

 

Även om i det korta perspektivet inget talar för en trendvändning, har långräntorna trots allt under de senaste två åren noterat högre bottnar och högre toppar. Och det av en god anledning. Efterskalven från finanskrisen blir färre och färre och systemriskerna minskar. Flerårstrenden är uppåtriktad. FED närmar sig den första räntehöjningen vars psykologiska signalbetydelse inte ska underskattas.

 

Den tyska tioåringen implicerar deflation under lång tid framöver vilket ger en bra sentimentindikation för hur aktörerna på räntemarknaden ser på framtiden. Frågan är vad mer kan räntemarknaden prisa in? Om den geopolitiska oron klingar av, kan den europeiska konjunkturen överraska positivt under nästa år. Historiskt har det funnits geopolitisk oro under stora delar av de senaste decennierna och det har inte inneburit mer än tillfälliga hack i kurvan.

 

Konjunkturåterhämtningen må vara svag men den är trots allt under pågående, även i Europa. I brist på förvärrad geopolitisk oro är chansen stor att vi under början på hösten ser en långvarig bottennotering på räntemarknaden varifrån långräntorna kommer att trenda uppåt under de närmaste två-tre åren.

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads