april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Räntemarknaden på väg in i en ny fas

Fredagens arbetsmarknadssiffror från USA har definitivt gjort det klart att räntehöjningar i USA står för dörren. Redan i september kan FED komma att höja räntan och därefter kan det gå fort. Hur påverkas aktiemarknaden? 

En era är snart över. I samband med finanskrisen införde Federal Reserve nollränta och har sedan dess inte rört räntan. Under de senaste två åren har FED guidat marknaden om när första räntehöjningen kan komma att ske och de krav man har ställt på när räntan kan höjas är uppfyllda sedan några månader tillbaka.

 

Inflationen kommer att börja smyga uppåt. Stimulanser i kombination med en relativt bra utveckling i flera stora ekonomier kommer att ge effekt. Visst är inflationstrenden negativ sett över lång tid men marknaden hade för några månader sedan börjat utesluta att inflationen överhuvudtaget skulle kunna stiga periodvis vilket är fel. Även i Japan har inflationen periodvis kunnat stiga rejält under några kvartal.

 

Europa ligger ett-två år efter USA när det gäller räntetrenden eftersom ECB har varit sen med att stimulera ekonomin i samma omfattning som FED har gjort men så som FED agerar, gör även ECB förr eller senare.

 

Aktörerna på  räntemarknaden har börjat justera sina förväntningar under de senaste månaderna. Långräntorna, framför allt i Europa har rusat uppåt, om än från nominellt låga nivåer. Det finns utrymme för ytterligare uppgångar på ett-två års sikt.

 

På kort sikt blir stigande räntor ett störande moment för aktiemarknaden eftersom man aldrig vet hur mycket räntorna kan stiga när de väl börjar stiga. Stigande räntor lär orsaka en lite större korrigering på aktiemarknaden. Påverkan av stigande räntor har vi sett i Europa under de senaste månaderna och initialt under ränteuppgången blir det en överraskning för aktiemarknaden där aktörerna mer eller mindre har glömt bort hur det kan se ut när räntor stiger.

 

De stigande räntorna är dock inget som bör stoppa börsuppgången sett på lite sikt. När räntorna börjar höjas brukar börsuppgången hacka till men den stannar inte. Räntorna sätter käppar i hjulen för aktiemarknaden när centralbanker börjar jaga inflation som har uppstått för att de har agerat för lite och för sent. Där är vi inte ännu på något år.

 

Vad innebär då stigande räntor för aktiemarknaden? En rekyl, ja. Långsiktig trendvändning, nej.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads