april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Räntorna på väg mot skillda håll

Efter en kraftig uppgång tidigare i år har marknadsräntorna fallit under hösten. Marknadsräntorna bör stiga men olika fort beroende på löptid. Vilka räntefonder kan man ligga kvar i och vilka ska man undvika?

De korta räntorna har varit förhållandevis stabila under året men har under de senaste veckorna fallit kraftigt. Orsaken är negativ inflation under de senaste tolv månaderna som har satt fart på spekulationerna om en räntesänkning från Riksbanken i december.

Räntorna med längre löptider bröt sin stigande trend under september och har sedan dess trendat nedåt. På sistone har en stabilisering skett och just nu befinner sig marknaden i ett läge där det står och väger inför nästa steg.

Bakom nedgången för räntorna med längre löptider ligger minskad oro för att FEDs kommande nedtrappning av obligationsköpen ska sänka obligationspriserna. Fokus har flyttats mer till konjunkturen och det har varit positivt för obligationspriserna (negativt för räntorna). Konjunkturen är fortsatt svag och återhämtningen sker inte i den takt som marknaden har förväntat sig. Även om höstens budgetbråk i USA egentligen inte hade så stor påverkan på konjunkturen, förflyttade den marknadens fokus till verkligheten bortom FED. 

Tittar vi på de korta räntorna (ett-två år), har marknaden mer eller mindre redan prisat in en räntesänkning. Sänker Riksbanken räntan i december kan vi förvänta oss ytterligare några punkter på nedsidan men därefter är det inte troligt med ytterligare räntesänkningar. Istället kommer fokus på marknaden att flyttas mot när en första räntehöjning kan komma att ske. En sådan är inte trolig före tidigast nästa höst så vi kommer att kunna förvänta oss stabila korträntor under de närmaste månaderna.

De långa räntorna påverkas inte särskilt mycket av Riksbankens agerande i december. Fokus ligger nästan helt och hållet på konjunkturen och den amerikanska centralbankens agerande. Det är de långa räntorna som kommer att stiga först och vi kan nog utgå ifrån att 10-åringen ligger i startgroparna för en uppgång. Vi kan räkna med en gradvis uppgång driven av dels bättre konjunkturstatistik som väntas komma in under de närmaste månaderna och dels ökat fokus på FED när nedtrappningen börjar närma sig.

Även den 5-åriga räntan kommer att visa upp liknande rörelser som den 10-åriga men där har inflationsstatistiken ett större inflytande. Den senaste inflationssiffran kom som en överraskning för marknaden och 5-åringen kan komma att konsolidera en tid till runt 1,50-1,60 procent. Så länge som inflationen är negativ eller ligger nära noll procent bör vi inte se någon större uppgång för femåringen. Det kommer att krävas stigande inflation för att den 5-åriga räntan ska ta fart på allvar. Det sker troligen inte förrän en bit in på nästa år. Den förväntade konjunkturuppgången är emellertid en mer dominerande faktor men just nu pekar i alla fall inget på att konjunkturuppgången blir starkare än vad marknaden prisar in. Det känns som att vi får vara nöjda om förväntningarna inte justeras nedåt.

Vi kan räkna med en brantare avkastningskurva under nästa år om konjunkturen stärks vilket vi räknar med. Osäkerheten kring påverkan av FEDs nedtrappning kommer främst att höja de långa räntorna. Det talar för att man tills vidare ska undvika fonder som investerar i långa obligationer. Den som ändå räknar med att inflationen kan fortsätta att överraska negativt och att konjunkturuppgången blir seg kan tills vidare ligga kvar i räntefonder med medellångt perspektiv. Risken är mindre och de faktorer som främst påverkar medellånga räntor talar just nu inte för en ränteuppgång även om en eventuell långränteuppgång lär smitta av sig.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads