oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Rapportsläpp – Catena Media släpper siffror

 • augusti 19, 2019
 • Redaktionen

Affiliatebolaget Catena Media redovisar en lägre omsättning och ett sämre rörelseresultatet sämre än väntat.

Samtidigt var resultatet före skatt högre än väntat.

“Vi har totalt byggt om många av våra sajter, förbättrat vår affärsmodell, och förberett expansion in till ny marknader”, skriver vd Per Hellberg i rapporten.

Catena Media skriver också i rapporten att man bedömer att regulatoriska förändringar i marknaden, vilket påverkat bolaget rejält i det första och andra kvartalet, är bra för företaget i det längre perspektivet.

Företaget måste också fånga möjligheterna när det sker en konsolidering och marknaden växer, heter det i rapporten.

“Det här året har vi lärt oss att vi kontinuerligt måste förbättra befintliga produkter för att göra det. Dessutom måste vi lägga till nya marknader för att undvika lagstiftningsförändringar som har stora effekter på våra kortsiktiga resultat, som de gjorde det första och andra kvartalet i år”, skriver Catena Media.

Här är de hårda siffrorna från rapporten:

# Omsättningen uppgick till 23,7 miljoner euro (26,1), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 26,4.

# Ebitda-resultat blev 9,4 miljoner euro (12,1), väntat 11,3, med en ebitda-marginal på 39,7 procent (46,4).

# Rörelseresultatet blev 6,1 miljoner euro (10,0), väntat rörelseresultat var 7,8. Rörelsemarginalen var 25,7 procent (38,3).

# Resultatet före skatt var 7,1 miljoner euro (6,2), analytikerkonsensus 5,7.

# Resultatet efter skatt blev 6,8 miljoner euro (5,6), analytikerkonsensus 5,2.

# Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 10,4 miljoner euro (8,7).

# I det andra kvartalet minskade omsättningen med 9 procent.

 
ads

Tips