januari 25, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Rapportsläppen fortsätter – Generic Sweden ökar tillväxten med 18%

 • augusti 23, 2019
 • Redaktionen

Generic har en gedigen bakgrund inom säker kommunikation under extrema förhållanden. 

Generics positiva utveckling och stabila tillväxt fortsätter och i årets andra kvartal ökar tillväxten
med 18% samtidigt som rörelseresultatet (EBIT) ökar till 2,4 MSEK (1,3). Även bruttovinsten
förbättras och stiger till 57% (52%)

Andra kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år)
▪ Nettoomsättningen uppgick till 16,9 MSEK (14,3 MSEK).
▪ Rörelseresultatet uppgick till 2,4 MSEK (1,3 MSEK).
▪ Resultat före skatt uppgick till 2,4 MSEK (1,3 MSEK).
▪ Periodens resultat uppgick till 1,9 MSEK (1,0 MSEK).
▪ Resultat per aktie uppgick till 0,16 SEK (0,08 SEK).
▪ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 MSEK (2,5 MSEK).

Under andra kvartalet har vi lanserat såväl ny hemsida som ny logotype och grafisk profil. Denna
lansering tydliggör den marknadsposition som vi har idag och som vi vill fortsätta utveckla. – Jonas Jegerborn, VD

 
ads

Tips