februari 16, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Reguity Group lanserar gratis depåtjänst via VPZ

 • juni 21, 2018
 • Redaktionen

Via värdepappersportalen VPZ.se, kommer Reguity Group lansera en gratis depåtjänst för aktieägare i onoterade bolag. Därmed stärker företaget sin ställning som Nordeuropas ledande plattform för ägare och investerare i onoterade bolag.
VD på Reguity Group AB Henrik Kristensen säger att det känns väldigt roligt då vi brinner för att hela marknaden av uppfinnare, entreprenörer, investerare och ägare ska blomstra.

ads

Reguity Group erbjuder ägarregister-, depå- och kommunikationstjänster till fler än 5 000 publika och privata företag i Nordeuropa, det sammanlagda marknadsvärdet är på cirka fyra miljarder euro och med fler än 50 000 aktieägare. Tjänsten som kommer lanseras via portalen VPZ.se kommer vara helt gratis och man kommer kunna lätt logga in via sitt bank-ID. I depån kommer alla aktier som man äger i onoterade aktiebolag och vars aktieböcker förs i någon av Reguity Groups aktiebokstjänster synas.

Det har skapats ett större behov för effektiva lösningar

Medvetenheten har ökat om nackdelarna med att gå publikt för tidigt detta i sin tur har gjort att allt fler företag valt att skjuta upp eller skrota planerna på att notera företagets aktier på en marknadsplats. Samtidigt satsar investerare mer än någonsin på privata företag med onoterade aktier. Det har lett till att Reguity Group vuxit snabbt och idag har ett inflöde av fler än 1500 nya företag per år till sina aktiebokstjänster.

Inledningsvis var främst institutioner och affärsänglar aktiva som investerare i privata företag, men i takt med ett växande antal crowdfunding-plattformar har privatpersoner och andra minder investerare sökt sig till området.
– Detta har lätt till ett ökat behov av lösningar som hålller en god effektivitet för att säkerställa och administrera ägande. Den växande skaran investerare inom området har även lett till ett ökat behov av depåadministration och kommunikationslösningar mellan ägare, investerare, företagsledning och styrelse, och kan nu levereras, avslutar Henrik Kristensen i pressmeddelandet.

Vill ni veta mer om detta kan ni enkelt läsa pressmeddelandet här

 
ads

Tips