juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Resultatras – Asos ner nästan 90 %

 • april 10, 2019
 • Redaktionen

“Asos kan mycket bättre.”

Den brittiska modehandlaren Asos, som är en av Zalandos främsta konkurrenter inom e-handel, redovisar ett 87 procent lägre resultat före skatt för sexmånadersperioden som avslutades den 28 februari.

Sedan tidigare har bolaget redovisat att den totala försäljningen under halvåret ökade med 14 procent från året före. Bruttomarginalen för retail-delen sjönk 0,6 procentenheter till 47,4 procent under det gångna räkenskapshalvåret.

Resultatet före skatt var 4 miljoner pund, mot 30 miljoner pund under samma period föregående räkenskapsår.

Asos står fortfarande fast vid sin tidigare guidning för verksamhetsåret 2018/2019, som löper till och med augusti, om en försäljningsökning på 15 procent och en rörelsemarginal (ebit-marginal) på cirka 2 procent.

“Asos kan mycket bättre. Vi har identifierat en rad saker som vi kan göra bättre och tar till åtgärder i enlighet med det. Vi är förvissade om att utvecklingen förbättras under det andra halvåret och ändrar inte utsikterna för helåret”, uppger vd:n Nick Beighton i en kommentar.

 
ads

Tips