april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Revolution i tjänstesektorn på väg till Aktietorget

Marknaden för nyemissioner är het. Många emissioner blir kraftigt övertecknade och det tillkommer nya bolag till smålistorna på löpande band. Ett bolag sticker dock ut som unikt i sitt slag.

 

Det Aktietorgsaktuella Moretime som genomför en nyemission just nu, förenklar sättet som små och medelstora bolag köper in tjänster inom juridik, revision, verksamhet, skatt, HR och ekonomi. Moretime har som affärsidé att paketera kunskap till en attraktivt prissatt råvara men samtidigt erbjuda mertjänster som man tjänar pengar på.

Tjänstesektorn växer för varje år. Traditionellt har det varit svårt att paketera och göra tjänster skalbara. Och det har framför allt varit betydligt svårare att exportera tjänster än varor. Det har gjort att tjänstebolag i regel inte har varit attraktiva placeringar. Moretimes affärsidé är oerhört intressant eftersom bolaget har hittat en modell för skalbarhet som även borde kunna exporteras. Bolaget kan mycket väl ha hittat nyckeln till tillväxt i tjänstesektorn.

Moretimes kunder består av små- och medelstora bolag. Bolag som i sin verksamhet har behov av legal rådgivning, HR-stöd, ekonomifunktioner etc. Traditionellt sett vänder sig det typiska företaget till stora byråer eller mindre konsultfirmor för att hantera dessa frågor. Kostnaderna springer ofta iväg. Med Moretimes paket kan företagaren köpa kunskapsabonnemang i Moretimes kunskapsbank där även ett par rådgivningstimmar ingår. Kunden får tillgången till Moretimes tjänster i ett år till samma pris som några advokattimmar. Moretimes kunskapspaket förenklar för företagaren och sparar pengar. Är kunden i behov av mer avancerad rådgivning än den som man får tillgång till i den molnbaserade plattformen, erbjuder Moretime det också. Med Moretime minskar storföretagens kompetensförsprång till ett mycket lågt pris för småföretagen.

Moretime är först ut med att samla de digitala tjänster som små- och medelstora företag behöver i en och samma plattform. Bolagets erbjudande är betydligt mer omfattande än t.ex. Pwcs MyBusiness. Idag finns ingen lika bred digital konkurrent till Moretime.

Från den positionen borde Moretime vara med och leda förändringen på hur den digatala marknaden förändrar företagens konsumtion av kunskaps- och stödtjänster. Marknaden är mogen. Redan idag använder sig företagen i en allt större utsträckning av molnbaserade tjänster. 

Därför genomför bolaget just nu en nyemission. Pengarna (upp till 15 miljoner kronor) kommer att användas till vidareutveckling av plattformen och till kundanskaffning.

Den totala marknaden i Sverige för de tjänster som Moretime erbjuder uppgår till 40 miljarder kronor. Det kan jämföras med Moretimes pre money värdering på knappt 50 miljoner kronor. Visserligen har bolaget visat upp röda siffror under de senaste åren men det beror på utvecklingen av plattformen. På kort sikt kommer bolaget att fortsätta visa förlust men hoppas nå break even på månadsbasis under 2015. Målet är att under 2016 nå minst 2 500 abonnerande kunder med totalt minst 10 000 användare. Uppnås målet förväntas det generera 180 miljoner kronor i omsättning med en rörelsemarginal om 20 procent.

Ett exempel på mindre bolag som har haft en fantastisk kursresa med liknande förutsättningar är Fortnox. Utvecklingen av IT-plattformen kostade vilket gjorde att bolaget gick med förlust under några år. Efter att den kritiska nivån av användare väl hade passerats växte vinsten snabbt och likaså aktiekursen.

Om bolaget lyckas etablera sig i Sverige, vilket om man tittar på produkten det borde finnas goda förutsättningar för, finns det en riktigt bra uppsida för investerarna. Men om Moretime lyckas exportera sitt koncept till andra marknader, blir prisbilden på aktien en helt annan. I nuvarande kurs är inte ens någon jättesuccé i Sverige intecknad. 

Vi kan också förvänta oss strukturaffärer i branschen. Moretime har redan förvärvat bolag men borde självt också kunna vara en tänkbar uppköpskandidat för bolag som erbjuder närliggande tjänster och sitter med en stor kundstock av företagare.  

Rådet är att teckna Moretime. När bolaget börjar skörda frukterna av de senaste årens investeringar kan det gå fort. Skalbarheten gör att vinsten kan öka snabbt när den kritiska användarstocken har passerats. Skulle konceptet längre fram framgångsrikt exporteras till andra marknader, kan Moretime bli en aktie som är värd att behålla under flera år.

Mer information om Moretime och pågående nyemission kan hittas på: http://moretime.hemsida24.se/

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads