mars 25, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Riksbanken är oenig

 • oktober 24, 2018
 • Redaktionen

Riksbanken meddelade i ett pressmeddelande att man låter den viktiga styrräntan ligga kvar på minus 0,5 procent.

Där till låter direktionen räntebanan, det vill säga bankens prognos över reporäntan, vara oförändrad jämfört med september.

Riksbanken räknar med ”att räntan höjs med 0,25 procentenheter i antingen december eller februari.

”Perioden för höjning av räntor är kort” säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea Bank Abp i en telefonintervju med Bloomberg. ”Inflationen kommer inte hålla sig på den nivån under en längre period” i och med att ekonomin har visat att den har nått sin maxhöjd, ”vår synpunkt är att det kommer bli svårare ifall de väntar längre”

Direktionen var inte enig i sitt beslut. Vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet och förordade i stället en höjning av reporäntan till -0,25 procent.

Ohlssons reservation grundar sig på Sveriges starka ekonomiska utveckling, liksom den positiva ekonomiska utvecklingen globalt medan Flodén hänvisade till inflationsuppgången och det stärkta förtroendet för inflationsmålet.

Det är över tre och ett halvt år sedan Riksbanken rörde reporäntan.

 
ads

Tips