oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Riksbanken lämnar räntan oförändrad

 • september 05, 2019
 • Redaktionen

Riksbanken meddelar idag enligt ett pressmeddelande att den, som väntat, lämnar reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent. Riksbanken upprepar beskedet att nästa räntehöjning kommer mot slutet av året eller i början av nästa år men höjningarna kommer i långsammare takt. Samtliga ledamöter i Riksbankens direktion var eniga i såväl räntebeslutet som räntebanan.

Riksbankens besked stärkte under förmiddagen kronan med 0,6 procent mot euron och dollarn.

I samband med beskedet sänker Riksbanken sin prognos för BNP-tillväxten i år från 1,8 procent till 1,5 procent. För 2020 sänks BNP-prognosen från 1,6 procent till 1,5 och för 2021 höjs den till 1,9 från 1,8 procent.

Prognoserna för KPI och KPIF ligger oförändrade för i år men sänks för nästa år och 2021. Prognosen för arbetslösheten skrivs upp från 6,3 till 6,6 procent i år.

”Även om konjunkturen dämpas lite snabbare än väntat fortsätter resursutnyttjandet att vara högre än normalt och bidrar till att inflationen förblir nära målet. Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Liksom tidigare väntas räntan höjas mot slutet av året eller i början av nästa år. Låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär dock att räntan därefter väntas höjas i en långsammare takt än i föregående prognos”, enligt Riksbankens pressmeddelande.

Riksbanken konstaterar vidare att det finns stora risker som kan påverka konjunkturutvecklingen.

”Prognoserna tar hänsyn till att stämningsläget har försämrats men förutsätter att det inte blir ytterligare betydande nedgångar i förtroendet hos hushåll och företag i omvärlden och Sverige. Om konjunktur- och inflationsutsikterna skulle förändras kommer penningpolitiken att anpassas.”

Källa: Riksbanken/Dagens Industri

 
ads

Tips