“Vi ser en räntehöjning i april nästa år och sedan långsammare räntehöjningar än vad Riksbanken själva räknar med”, sade Westerdahl.

Enligt KI gar den svaga kronan har inte givet så stort avtryck på inflationen som man kunnat vänta sig. Men Inflationen har ändå kommit upp och varit i linje med målet under 2018. Detta driver till stor del av stigande energipriser.

KI bedömer att inflationen kommer att stiga till 1,9 procent under 2020, med bland annat den svagare kronan som drivkraft. De lägre energipriserna drar ned KPIF-inflationen till 1,7 procent.