augusti 4, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Riksbankens krispaket: Köper för 300 miljarder

 • 2020-03-17 06:57
 • Redaktionen

Riksbanken har beslutat att erbjuda utökade lån till banker och köpa värdepapper för upp till 300 miljarder kronor för att undvika att förvärra de ”ekonomiska konsekvenserna av pandemin”. Det beslutades på ett extrainsatt penningmöte på måndagen.

– Det är viktigt att kreditkanalerna fungerar, och den här typen av åtgärder har en preventiv effekt, säger Thomas Olofsson, tidigare ansvarig för den svenska statsskulden på Riksgälden, till DN.

Riksbanken beslutade på måndagen om ett åtgärdspaket för att stävja de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

”För att stödja den ekonomiska utvecklingen och undvika att problem i kreditförsörjningen leder till att ytterligare förvärra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin har direktionen fattat beslut om ett paket av åtgärder,” skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

En av åtgärderna är att köpa värdepapper för upp till 300 miljarder kronor under året. Vid behov kommer dessa värdepapper innefatta både stats-, kommun- och bostadsobligationer.

Thomas Olofsson var tidigare ansvarig för den svenska statsskulden. Han säger att det är positivt att Riksbanken vidtar de åtgärder som de gör i detta läge. Framför allt skulle inköp av kommun- och bostadsobligationer kunna ha en positiv effekt.

– Det är det som är nytt här, och det är väldigt positivt eftersom man förut i stort sett bara köpt statsobligationer, säger han.

Thomas Olofsson säger att det i den här typen av kristider inte kommer vara några problem att låna till staten, eftersom Sverige har en så låg statsskuld.

– Däremot är det osäkert hur andra marknader kommer att reagera. Vi vet inte hur bostadspriserna kommer att utvecklas, eller vad som händer om det uppstår frågetecken kring kreditförluster i banksektorn. Så spontant skulle jag säga att det vore bra att prioritera just bostads- och kommunobligationer.

Att Riksbanken vidtar dessa åtgärder är ett stort beslut, och Thomas Olofsson menar att det är rimligt att annonsera just den här storleksordningen i detta skede.

– Riksbanken måste väga konsekvenserna för marknaden, för det är viktigt att Riksgälden har tillgång till en likvid marknad, och den påverkas negativt om de köper upp för mycket statsobligationer, säger han.

 
ads

Tips