april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Ryssarna backar och kurserna ökar

De ryska trupperna som ansamlats vid Ukrainas gräns “drar sig gradvis tillbaka”, uppger en talesperson vid Ukrainas försvarsdepartement. 

Beskedet gav näring till aktier på Stockholmsbörsen med rysk exponering. Flertalet gick bättre än index som stängde på +1,3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under måndagen. Agrokultura ökade 11,34 procent, East Capital Explorer 4,77 procent, MTG 2,37 procent , Lindab 2,57 procent och jordbruksaktien Trigon Agri steg 2,78 procent till 1,85 kr. 

 

Trigon Agri vars aktiekurs länge har legat i utförsbacke noterade årslägsta på 1,60 kr under förra veckan. I bokslutet som släpptes den 31 mars upprepar ordförande Joakim Hellenius att den dramatiska utvecklingen i Ukraina inte har påverkat verksamheten negativt. Värdeminskningen av den Ukrainska Hryvnjan är istället gynnsamt då flera fasta kostnader betalas i lokal valuta. Effekterna på längre sikt är svåra att förutspå men Hellenius ser det som sannolikt att affärsklimatet kan förändras till det bättre. Kanske ligger det något i det med tanke på att Ukraina idag är Europas mest korrupta nation enligt Transperancy International. 

 

Resultatet för 2013 blev -16,8 MEUR jämfört med +1,7 MEUR 2012. Det försämrade resultatet förklaras av ofördelaktiga priser på spannmål. Bolaget har sedan tidigare slagit fast en fyraårsplan som består i att undvika nyemission, sälja av icke-kärntillgångar, bli skuldfritt och initiera konstbevattning. En ytterligare punkt som har lagts till listan är ”high margin crops”, alltså odling av grödor med högre marginal som möjliggörs via konstbevattning. 

 

Bolaget har redan tagit stora kliv mot målet att sälja av tillgångarna som inte tillhör kärnverksamheten (mejeriverksamheten och spannmålsproduktionen i Penza, Ryssland). Till klustret i Penza finns det en köpare vars plan är producera grödor till flygbränsle med Lufthansa som slutkund. Den köparen har inte lyckats få finansiering och förhandlingar pågår nu parallellt med tre andra parter. Trigon har redan sålt delar av mejeriverksamheten till familjen Ingman från Finland. Förhandlingar pågår nu med fyra intressenter för den resterade delen av mejeriverksamheten. För trovärdighetens skull behöver Trigon Agri ha slutfört dessa affärer under 2014 och bedömt lyckas de också med det. 

 

Om försäljningarna genomförs och samtliga skulder kan återbetalas minskar räntebördan med nästan 8 MEUR. Under 2014 lanseras också ett besparingsprogram som ska minska kostnaderna med 6 MEUR årligen. Som ett plus i resultatrapportens kant så minskar även avskrivningarna med 3,5 MEUR efter att icke-kärntillgångar har sålts av. 

 

Trigon Agri redovisar per utgången av 2013 ett eget kapital per aktie på 0,8 euro, motsvarande 7,1 kr. I dessa siffror ligger det som gör aktien intressant. Vidare är målen tydliga och bör kunna genomföras på utsatt tid. Om bolaget når 20 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} avkastning på tillgångar återstår att se, så länge som de når en bra bit på vägen så finns det uppsida i aktien. Befolkningstillväxt med högre levnadsstandard och västerländska matvanor är trenden som på lång sikt ska resultera i uppvärdering av den lågt värderade jordbruksmarken i Svarta havsområdet där Trigon Agri är verksamt. Aktien är också den som ser mest intressant ut bland konkurrenterna på börsen, Black Earth Farming och Agrokultura. Trigon Agri har mycket att bevisa under 2014-2015 men vid rådande kursnivå är den klart intressant för köp på nedåtrekyler för den som inte räds rysslandsexponeringen. 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads