januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Så sänker du skatten på aktiehandel

 • april 17, 2019
 • Redaktionen

Aktier för som alla andra inkomstkällor med sig skatt. Här följer några tips på hur du kan sänka din skatt när du handlar med aktier och aktiefonder i vissa situationer.

Vid stora förluster – dela upp försäljningen

Om du har gjort dåliga investeringar i aktier, många små eller en större, så att dina förluster är stora, och du inte har gjort några större vinster i andra aktieaffärer, kan det löna sig att dela upp försäljningen. Om du ser till att komma under gränsen för avdragsbegränsning genom att dela upp försäljningen på flera år kan du komma undan en del skatt.

Sälj inom familjen

Detta förutsätter att du tidigare har sålt aktier eller aktiefonder, och då med vinst. Detta gör att du är skyldig vinstskatt för dessa aktier. Denna vinstskatt kan du ha möjlighet att minska under vissa omständigheter.

Om dina nuvarande aktier har minskat i värde men du tror att de snart ska vända och gå upp igen kan du sälja aktier inom familjen, till exempel till din make/maka eller en annan familjemedlem. Försäljningen måste vara på marknadskurs, alltså vad aktierna är värda på marknaden vid försäljningstillfället. Då du nu gör en förlust på din försäljning kan du kvitta denna förlust mot din tidigare vinst. Då sänks din kapitalskatt med 30% av förlustens storlek, samtidigt som aktierna stannar inom familjen och ni kan tjäna på en eventuell höjning.

Sälj och köp samma aktier

De flesta av aktierna du har sålt i år har gått med förlust. Men du har andra aktier som gått med vinst och som du vill behålla. Om du nu säljer de aktierna och köper tillbaka dem igen kan du höja avdragseffekten på förlusterna till 30%.

Du kan inte sälja och köpa tillbaka dem samma dag, då kanske skattemyndigheten underkänner affären. Köp tillbaka dem dagen efter. Du kan också vänta fler dagar, men ju längre tid det går desto större är risken naturligtvis att värdet ändras till din nackdel. Det bästa är om du kan sälja dem när kursen gått upp ett litet tag och köpa tillbaka dem billigare när de är på väg ner igen, så gör du en kursvinst samtidigt. Detta tips kan också kombineras med ovanstående tips att sälja inom familjen under vissa omständigheter.

Försäljning av fonder.

Alla dina nuvarande aktier har sjunkit i värde. De aktier du sålt har gått med förlust. Du har inga vinstaktier, men du har en aktiefond på en av de stora bankerna sedan länge. I den situationen kan det vara fördelaktigt att du säljer denna fond. Aktiefonder behandlas i detta sammanhang på samma sätt som aktier, vilket du kan utnyttja för att kvitta förlusten på dina aktier mot vinsten på fonden. Om du nu placerar om pengarna från fonden i en annan aktiefond med lägre avgifter kan du spara pengar där också samtidigt som du sänker din skatt för aktieförlusterna.

Vill du veta mer om skatt i samband med aktier kan du läsa mer om hur skatt vid aktieutdelning fungerar här.

 
ads

Tips